INSAN BERMORAL ADALAH INSAN YANG BAHAGIA

Bila kita bermoral, masyarakat menyayangi dan menyukai kita, Tuhan juga sayang akan kita, yang paling penting, hati kita lapang, selesa dan bahagia

SEMOGA BERJAYA

PENDIDIKAN MORAL TIDAKLAH SUSAH.
YANG PENTING USAHA SEDIKIT, DISIPLIN,
DAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA

xOnline Design

Wednesday, 11 March 2009

SENARAI NILAI MORAL

Wednesday, 11 March 2009
SENARAI NILAI MORAL
BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI

1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara


1.2 AMANAH

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain


1.3 HARGA DIRI
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan


1.4 BERTANGGUNGJAWAB
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

1.5 HEMAH TINGGI
Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

1.6 TOLERANSI
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup


1.7 BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

1.8 KERAJINAN
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

1.9 KASIH SAYANG
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

1.10 KEADILAN
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar


1.12 KESEDERHANAAN
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain


BIDANG 2 - KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga meruah keluarga


BIDANG 3 - ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
Keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup


3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya


BIDANG 4 - PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri


4.2 TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA
Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

BIDANG 5 - HAK ASASI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna


5.2 MENGHORMATI HAK WANITA
Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan Negara

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA
Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan Negara
 

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
Memberi layanan yang bersopan kepada golonga kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan


5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi

BIDANG 6 - DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada


6.2 KEBEBASAN BERSUARA

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan memetuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia


6.5 SIKAP KETERBUKAAN
Bersedia memberi dan menerima pendangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia


BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
 

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya

7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat


7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat

320 comments:

 1. Hai, teacher. I am Yap Hau Ling from 5AK1. I already visited your blog and I have no question to ask teacher at the moment. I will ask teacher if i got problem about moral.

  ReplyDelete
 2. Hi Yap Hau Ling.....

  Glad you visited my blog....

  ReplyDelete
 3. thanks for the post

  ReplyDelete
 4. PN NORAINI BINTI AMRANAugust 19, 2009 9:55 pm

  You are wellcome

  ReplyDelete
 5. HI PELAJAR SEMUA....

  TERIMA KASIH KERANA MENGHUBUNGI CIKGU, CIKGU MINTA MAAF KERANA AGAK LEWAT MENJAWAB BEBERAPA PERSOALAN ANDA DISEBABKAN MASALAH SERVER DI TEMPAT CIKGU.

  BAGI PELAJAR SELAIN DARIPADA SMK TAMAN KOSAS, CIKGU HARAP PELAJAR DAPAT SERTAKAN NAMA DAN SEKOLAH ANDA BAGI SETIAP TERSOALAN YANG DIBERIKAN.

  TERIMA KASIH

  ReplyDelete
 6. What a nice blog ! Tomorrow I'm going to have my Moral Test so this blog really help me a lot ! Thanks Cikgu.

  But Cikgu, my whole class still can't master the format of answering essay question because my old teacher had teached wrong format for answer question ! Just 2 weeks ago a new Pendidikan Moral teacher had teached us answering the right format, but we still can't learn it because we sudah biasa use the wrong format to answer question....Really sad. Just another 3 months to go for SPM but my P.Moral.....: ( !

  ReplyDelete
 7. Hi Winson....

  Don't worry so much....you don't need 3 months to master the format. 1 month is all the time you need. Hopefully you and friends will be able to master it on time.

  Good luck.....

  ReplyDelete
 8. the definisi of nilai need follow buku text or others? bcuz many book got different definisi

  ReplyDelete
 9. Hi I need to know your name and school.....

  Refer to 'buku huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral' by Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Any tingkatan, because they are the same.

  ReplyDelete
 10. Hai cikgu,

  Mahu menghafal semua definasi nilai atau hanya menghafal kata kunci sahaja. Jika soalan tanya berikan maksud, bolehkah saya mengabungkan 2 kata kunci atau berikan definasi nilai

  ReplyDelete
 11. Hi Chan...

  Dari sekolah mana ye...?

  Soalan definisi/maksud/erti/makna, jika beri 5 kunci saja, dapat 1 markah. Jika beri definisi penuh baru dapat 2 markah (markah penuh)

  ReplyDelete
 12. cikgu,
  saya alice daripada Sekolah Menengah Kebangasaan Nyalas
  ialah PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR ke atau PEKA TERHADAP ISU ALAM SEKITAR?
  saya tengok kat buku teks ialah PEKA TERHADAP ISU ALAM SEKITAR, tapi cikgu saya bagi saya ialah PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR, yang mana satu betul ???

  ReplyDelete
 13. Alice,

  Yang dalam buku teks itu silap. Yang cikgu Alice berikan itu adalah yang betul.

  PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR

  ReplyDelete
 14. Hi Cikgu,saya Pan dari Sabah dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih for the list of nilai and definisi moral.
  I just want to clarify some doubts,are the examiners very particular about the words/order in the definisi? Eg. DEMI mengekalkan keseimbangan ekosistem and UNTUK mengekalkan keseimbangan ekosistem,or I jumble up the sequence of words eg. Nilai Kerajinan, cause everybody I ask gives a different answer. Thank you

  ReplyDelete
 15. Hi Pan.....

  Excuse me for my late respond thus keeps you in doubt.

  NILAI: Mesti ditulis sebagaimana asal. Tidak boleh ubah walau 1 huruf mahupun susuna perkataan. Another word, you CANNOT change the spelling, the arrangements, and the words

  DEFINISI NILAI: Boleh ubah susunan, perkataan, imbuhan selagi maksud tidak berubah.

  Kasihan Pan..cikgu respond lepas kertas keluar....tak sengaja...

  ReplyDelete
 16. Hi semua pelajar...

  Sertakan nama pelajar dan sekolah setiap kali sebelum post komen supaya cikgu senang untuk greet ketika respond nanti

  ReplyDelete
 17. terima kasih cikgu. Semasa PMR saya mengabaikan pendidikan moral sebab markah tidak diambil kira.Kini banyak 'catch up' perlu buat.Saya banyak gunakan internet untuk membuat penyelidikan terutamanya pelajaran BM. Saya amat kagum kerana ramai cikgu mampu meluangkan masa untuk upload matlumat .saya BM top scorer sekolah saya ^^

  ReplyDelete
 18. Hi Tan Ren Hao...

  Tahniah 3x....cikgu hanya bantu sedikit....yang lainnya Ren Hao yang usahakan...

  ReplyDelete
 19. Hi cikgu. saya dari Sek Men Methodist
  Definisi yang cikgu paparkan ini mengandungi beberapa perbezaan dgn buku teks- misalnya bagi bidang 3, definisi cikgu mengandungi frasa alam sekeliling manakala buku teks menggunakan alam sekitar
  "memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem"
  ada juga perbezaan yang lain...jadi manakah yang betul cikgu? maksud saya, dalam skema permarkahan spm definisi yang manakah diterima?

  terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 20. Hi cikgu. saya Kishan dari Sek Men Methodist
  Definisi yang cikgu paparkan ini mengandungi beberapa perbezaan dgn buku teks- misalnya bagi bidang 3, definisi cikgu mengandungi frasa alam sekeliling manakala buku teks menggunakan alam sekitar
  "memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem"
  ada juga perbezaan yang lain...jadi manakah yang betul cikgu? maksud saya, dalam skema permarkahan spm definisi yang manakah diterima?

  terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 21. Hi Kishan...

  Maaf cikgu lewat respond....sedang sangat sibuk dengan urusan perkahwinan anak cikgu...hanya akan berakhir hujung bulan Mac ini. Beri cikgu masa hingga April ini untuk cikgu semak...Anyway...terima kasih kerana soalan ini...cikgu akan periksa....

  ReplyDelete
 22. ok cikgu... terima kasih ...saya akan tunggu untuk pandangan cikgu... happy marriage life saya wish untuk anak cikgu!

  ReplyDelete
 23. sorry sekiranya mengganggu cikgu...bagaimana dengan pertanyaan saya sebelum ini menegnai nilai? terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 24. Hi Kishan....

  Maafkan cikgu kerana membuat Kishan menunggu lama. Sebenarnya cikgu diserang demam. Hari ini baru cikgu mula buka laptop....

  Cikgu dah periksa. Memang betul ada perbezaan. Bagaimana pun definisi yang cikgu berikan adalah mengikut Buku Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Cikgu cadangkan kita ikut Buku Huraian Sukatan Pelajaran kerana ianya disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.

  ReplyDelete
 25. terima kasih cikgu. satu lagi pertanyaan cikgu. adakah cikgu mempunyai koleksi akta/nama agensi/ contoh-contoh daripada buku teks? maksud saya, adakah cikgu memiliki himpunan segala nama badan/akta/ dan sbgnya yang telah dirumuskan daripada buku teks? terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 26. Hi Kishan

  Cikgu ada post senarai lengkap akta dan dasar daripada buku teks tingkatan 4 dan 5 beserta cadangan nilai. Sila Kishan semak post berkenaan. Untuk senarai nama agensi dan pertubuhan pula..cikgu hanya minta pelajar cikgu buat dalam bentuk scrap book. Tak banyak pun....

  ReplyDelete
 27. Thx ya~
  Cikgu~ Cikgu dah banyak membantu saya dalam peperiksaan~
  Tapi...saya harap cikgu akan memaparkan Jabatan kerajaan atau penubuhan yang ada di dalam teks book~
  ini akan membantu lebih dalam SPM akan datang~ Terima Kasih

  ReplyDelete
 28. teacher i still cant find the senarai agensi kerajaan

  ReplyDelete
 29. Hi Ashvin

  Agensi kerajaan yang kerap keluar dalam peperiksaan diantaranya ialah;
  1. polis
  2. JAS
  3. PERHIITAN
  4. Kementerian Pelajaran
  5. Hospital
  6. BPR dll....

  Semuanya ada di dalam buku teks ting 4 & 5. Kalau baca semua teks utama, pasti jumpa.

  ReplyDelete
 30. Falsafah yang terdapat dalam buku teks akan keluar exam nanti??
  boleh cikgu senaraikan ??
  Terima Kasih~

  ReplyDelete
 31. rebecca visvanthanMay 26, 2010 2:36 pm

  Terima kasih Cikgu.....Saya dari SMk Convent teluk intan....sebenarnya saya telah lama mancari nilai dan definisi tetapi tidak dapat....Terima kasih Cikgu....=)

  ReplyDelete
 32. Hi Jeffry...

  Falsafah yg mana Jeffry maksudkan?

  Soalan SPM hanya akan menyentuh mengenai isu semasa dgn merujuk nilai, akta dan dasar yg terdapat di buku teks ting 4 & 5 sahaja.

  ReplyDelete
 33. Hi cikgu.... Tracy here... I have something to ask you... My friends and I are confused with the definisi nilai for bidang alam sekitar.... it's alam sekeliling atau alam sekitar? Buku teks tulis alam sekitar tapi senarai yang diberikan oleh cikgu ialah alam sekeliling..... So can we know which one we should write in our SPM? Please help us..... Thanks teacher:)

  ReplyDelete
 34. Hi Tracy...

  To be 100% sure I suggest you and your friend to check buku huraian sukatan pelajaran pendidikan moral by Kementerian Pendidikan Malaysia. What I gave above, are 100% copied from the Huraian Sukatan Pelajaran.

  For the nilai, we use 'alam sekitar', but for the definition, we use 'alam sekeliling'

  I hope you are clear about it by now.

  ReplyDelete
 35. Tracy....

  There are a few mistakes in the text book. So, as I mentioned earlier...any doubt about nilai...just refer to Huraian Sukatan Pelajaran. This is because all SPM markers will refer to this book when they mark your exam paper.

  ReplyDelete
 36. Hai..cikgu.Saya Anastasia,tq untuk blog ini.Blog ini tlh banyak membantu saya.

  ReplyDelete
 37. HI teacher im isaac from sabah i got many questions want to ask u the essay want how to write??

  ReplyDelete
 38. Hi Isaac

  Sorry....I don't quite get your question..which essay do you mean?

  ReplyDelete
 39. HI RESPECTED STUDENTS

  IT WOULD BE GOOD IF YOU COULD READ MY POSTS, THE COMMENTS FROM YOUR FRIENDS, AND MY COMMENTS BEFORE YOU ASK ANY QUESTION.

  THANK YOU

  ReplyDelete
 40. Hi Pn Noraini
  I'm a teacher teaching moral for the 1st time -Form 4. I find yr blog very informative. So happy to c u sharing ideas. God bless u
  Pn Siva

  ReplyDelete
 41. Thank you Pn Siva..I'm glad we can share knowledge

  ReplyDelete
 42. salam cikgu...nm d'beri Khatijah bte Aris
  i'm become a future moral education teacher i just want 2 ask u a litter bit question about moral education in school.

  1) Pada pndpt cikgu, adakah cikgu bersetuju dgn statement beberapa murid disekolah y belajar pnddikn moral seperti berikut:
  'pendidikan moral amat membosankan'
  'pendidikan moral memaksa kami menghafal nilai sahaja'
  'saya langsung tidak berminat dalam pendidikan moral'
  saya harap cikgu tidak keberatan untuk memberikan pandangan drpd cikgu mengenai ungutan2 tersebut dan bgmn cara P&P pendddkn moral bolh menjadi lbh menarik dan berkesan.

  terima ksih cikgu....
  jika tidak keberatan, jawapan cikgu boleh tak email kpd saya? ktam_tja207@yahoo.com

  ReplyDelete
 43. Salam Khatijah

  Saya bukan pakar sangat...namun inshaAllah saya akan cuba beri pendapat peribadi saya via e mail

  ReplyDelete
 44. terima kasih cikgu d'atas kerjasama y tlh d'berikan semoga ilmu dan info y tlh diberikan sdikit sbnyk dpt d'manfaat dlm k'idupan sy kelak insyaAllah...
  selamat berpuasa ye...=)

  ReplyDelete
 45. Salam Khatijah...

  You are welcome...and same to you too..

  ReplyDelete
 46. Semua blogger yang dihormati, saya hanya akan respon kepada comment-comment yang disertakan nama penuh blogger dan nama penuh sekolah sahaja. HARAP MAKLUM.

  ReplyDelete
 47. hye cikgu nama saya jewel dari SMK Bukit Sentosa,Rawang. cikgu boleh saya dapatkan kata kunci bagi semua 36 nilai? sebab kata kunci yang cikgu moral saya bagi semuanya berbeza. Sorry kalau saya ganggu cikgu. terima kasih.

  ReplyDelete
 48. Hi Jewel..

  Sila lihat post cikgu - kata kunci. Selamat berjaya

  ReplyDelete
 49. cikgu, ni LIM CHUN KIT dari SMK TUNKU SULONG, nak tanya perlukah kita letakkan tahun untuk menjawap soalan akta dan undang-undang?

  ReplyDelete
 50. Hi Lim,

  1. Ejaan akta/dasar tepat, tahun betul - markah penuh
  2. Ejaan akta/dasar tepat, tiada tahun - markah penuh.
  3. Ejaan akta/dasar tepat, tahun salah - tiada markah
  4. Ejaan akta/dasar salah, tahun betul - tiada markah

  ReplyDelete
 51. cikgu, saya lean dari negeri johor. cikgu, saya mendapati bahawa definisi nilai dalam buku teks tingkatan 5 terdapat perbezaan dengan definisi nilai yang cikgu bagi ni. saya tak tau nak hafal mana satu? harap cikgu dapat jawab soalan saya, tq.

  ReplyDelete
 52. Hi Lean,

  Pemeriksaan kertas Pendidikan Moral SPM akan merujuk kepada buku Huraian sukatan Pelajaran Pendidikan Moral bagi soalan berkaitan nilai dan definisi nilai.

  Memang ada kesilapan di dalam buku teks. Yang cikgu berikan adalah daripada buku Huraian sukatan Pelajaran. Jadi..bolehlah ikut yang cikgu berikan.

  ReplyDelete
 53. thx cikgu atas senarai nilai ini! ^^

  ReplyDelete
 54. Salam 1Malaysia cikgu...beribu-ribu terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu bersama kami.. :)

  ReplyDelete
 55. Hi...sama-sama...seronok dpt buat orang lain senang dan gembira...

  ReplyDelete
 56. thx cikgu atas senarai ini...!! byk membantu...

  ReplyDelete
 57. terima kasih atas info ini.
  Alan Zechariah Gian~
  SMK BANDAR BINTULU, SARAWAK

  ReplyDelete
 58. cikgu, sy dari smk durian tunggal. sy nk tanye jika definisi sy tertambah satu perkataan seperti definisi nilai kemapanan alam sekitar. soalan spm tahun ini ade tanye definisi tersebut. definisi asal ialah Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup, tapi sy tulis
  Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk menjamin kesejahteraan hidup. Adakah saya akan mendapat markah kosong kerana tertambah perkataan menjamin atau tidak ditolak markah?

  ReplyDelete
 59. Hi,

  Cikgu cadangkan jangan fikirkan sangat mengenai apa yg telah di jawab siang tadi. Takut ganggu emosi dan prestasi untuk kertas yg lain pula.

  Memang tidak boleh ada apa-apa perubahan langsung. Jika ada memang tiada markah. Bagaimana pun...kita tidak tahu sistem permakahan bagi tahun ini. Usaha akhir pelajar selepas ini ialah berdoalah kepada tuhan untuk lembutkan hati pemeriksa supaya terima jawapan yg pelajar tulis.

  ReplyDelete
 60. Cikgu, esei peperiksaan SPM moral hari ini tanya tentang nilai yang boleh diperoleh daripada gambar yang menunjukkan seorang anak perempuan yang membawa keluar bapanya daripada rumah orang tua.

  Saya telah tulis nilai kasih sayang terhadap keluarga berserta dengan kata kunci dan situasinya. Tetapi saya takut contoh/huraian saya tidak betul. Saya telah tulis.. " Sebagai contoh, ibu bapa haruslah disayangi dan dikasihi supaya berasa gembira. "

  Saya juga telah tulis contoh " Ibu bapa tidak haruslah dihantar ke rumah orang tua tetapi haruslah dijaga supaya mereka berasa bangga akan anak-anaknya. "

  Adakah contoh saya telah salah dan tidak akan diberikan markah?

  Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 61. Pelajar yang cikgu hormati, cikgu hanya akan respon kepada comment-comment yang disertakan nama penuh pelajar dan nama penuh sekolah sahaja. TERIMA KASIH.

  ReplyDelete
 62. Maaf cikgu. Nama saya SiewYi dari KL dan saya telah "post" comment itu semalam.

  ReplyDelete
 63. Siew Yi,

  Jawapan yg Siew Yi tulis itu betul kerana sesuai dengan nilai dn isu...sepatutnya tidak ada masalah.

  ReplyDelete
 64. assalamualaikum...

  Saya Pn Yatie merupakan guru yang baru dipostingkan bulan 9, 2010 di salah sebuah sekolah di Selangor. Saya mendapat tahu yang saya bakal mengajar subjek Pendidikan Moral pada persekolahan 2011. Saya harap Pn.Noraini sudi membantu saya sekiranya mengahadapi masalah p&p dan menanda kertas peperiksaan. Guru Moral hanya 2 orang termasuk saya.

  ReplyDelete
 65. Terima kasih Pn Noraini...saya khuatir sebabnya Pendidikan Moral bukanlah opsyen saya semasa di Universiti.

  ReplyDelete
 66. Pn Yatie,
  utk permulaan, ingin saya katakan bahawa pd mulanya puan akan seolah berjalan dlm kegelapan. tak tahu apa yg hendak diajar, bagaimana hendak pengajar, apa yg perlu ditekankan, bagaimana nk buat soalan, bagaimana nk tanda kertas, latihan harian bagaimana....tp perlahan2 dlm thn ke dua pn akan mula nampak cahaya dan harapan dan mula mencintai pendidikan moral dn akhirnya tk mahu meninggalkannya...selamat berjaya...

  ReplyDelete
 67. Askm, Pn Noraini. Saya Pn Fairu guru smk Tropicana selangor. Saya baru posting pada bulan sept 2010, Pada mulanya saya memang menghadapi masalah sewaktu menanda kertas peperiksaan percubaan moral spm 2010 kerana tiada pengalaman dalam menanda kertas moral sebelum ini. Kerana saya tiada sumber rujukan memandangkan ketua panitia moral telah bertukar ke penang pada bulan julai guru yang sebelum ini memangku pun kurang mahir dengan teknik menjawab soalan p. moral. saya memang opsyen moral tapi sewaktu belajar di universiti tidak diajar cara menanda soalan moral. kali pertama saya menanda kertas moral ramai student tidak puas hati dengan saya sebab mereka kata saya terlampau ikut skema jawapan dari jps terutama tentang definisi nilai mrk kata guru lama mereka yang tanda kertas kalau tertinggal imbuhan atau kata hubung pada kata kunci cikgu lama akan bagi markah atau tolong tambahkan imbuhan dan kata hubung yang tertinggal pada kk ataupun definisi. jawapan yang saya bagi pada mereka tak boleh tertingal langsung perkataan pada definisi semua kena ikut sukatan matapelajaran pm. Pendapat Puan pula macam mana? saya pun keliru...sama ada kena bagi definisi yang tepat tidak boleh diubah struktur ayat dan imbuhan serta penggunaan kata hubung tidak boleh tertinggal atau sebaliknya.
  Tetapi blog Pn Noraini banyak membantu saya menyiapkan diri dalam proses pNp nanti...
  terima kasih Puan.

  ReplyDelete
 68. asalamualaikum Pn Fairu,

  SPM thn ni ada bnyk soalan definisi nilai. Apa yg Pn buat 2 adalah betul. Mmg tak boleh ada perubahan/kelainan langsung. Jika ada 1 pn perubahan, pelajar akan dpt 0 markah. Ini termasuk ejaan, imbuhan, perkataan, mahupun susunan dlm definisi tersebut. Biar kita strict sekarang utk mempersiapkan pelajar dlm SPM mrk, drp beri harapan palsu (sekarang dpt markah, tp SPM tiada markah).

  Saya gembira dpt membantu....terima kasih.

  ReplyDelete
 69. hai, teacher...im suxin from Terengganu.Because of my moral basic is not stable...isn't this problem will effect me??? Besides, my moral mark is very terrible but im didn't failed(sadness).....sorry for disturbing.....

  ReplyDelete
 70. Hi Suxin,...no doubt this will effect your SPM pend moral mark if you don't do something about it. But do not worry so much....1 year will be more than enough if you focus more and work just a bit harder...don't just pass...you need A+ for your SPM, and it is not impossible...you can do it, I'm sure....go on, and Good luck...

  ReplyDelete
 71. thanks teacher......so, isn't that i should buy an exercise book to improve it???

  ReplyDelete
 72. Suxin,

  first, memorize all d nilai and the definition. study all the akta and dasar.

  second, read all the text utama of the form 4 & 5 p. moral text books

  third, learn the technique of answering the spm questions

  fourth, your exercises (i would suggest you to download exercises from controlled schools (sm teknik)

  fifth, from to time read article on current issues. find the cause of the issue, the effect of the issue, and how to overcome it

  ReplyDelete
 73. Hi Cikgu,
  Saya Lee ying dari Smk Sri Bintang Utara.
  Walaupun saya sudah baca komen di atas, saya masih tak faham SPM marking system.

  Quoting your answer to Pan:
  "DEFINISI NILAI: Boleh ubah susunan, perkataan, imbuhan selagi maksud tidak berubah."

  Tetapi jawapan cikgu kepada Pn Fairu:

  "Mmg tak boleh ada perubahan/kelainan langsung. Jika ada 1 pn perubahan, pelajar akan dpt 0 markah. Ini termasuk ejaan, imbuhan, perkataan, mahupun susunan dlm definisi tersebut."

  Kalau saya tertukar perkataan prihatin kepada keprihatinan atau perkataan demi dengan untuk, saya akan dapat 0 markah? =(

  Hope you'll reply my question
  Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 74. Hi Lee Ying,

  Jawapan utk Pan adalah pd thn 2009, manakala utk Pn Fairu pd thn 2010. Mmg akan ada perubahan tahun demi tahun. Tetapi biarlah cikgu tegaskan, utk pastikan markah penuh bg soalan definisi nilai, cikgu cadangkan pelajar berikan definisi asal tanpa sebarang perubahan. Jadi jika pemarkahan strict, pelajar selamat, dan jika pemarkahan sedikit longgar pun, pelajar tetap selamat.

  ReplyDelete
 75. HAI.... MY NAME IS VISANATHAN SEVANATHAN.....I'M A SCIENCE STREAM STUDENT FRM SMK BUKIT SENTOSA 1, RAWANG SELANGOR...I'M SITTING FOR SPM THIS YEAR.... I WANT TO TO ASK TEACHER SOME QUESTIONS....I'M GOOD IN MY PENGETAHUAN MORAL BUT MY PROBLEM IS WHEN ANSWERING THE KBKK QUESTIONS BECAUSE MY ANSWERS ARE CORRECT BUT IT'S DOEN'T HAVE IN SKEMA PERMARKAHAN SOMETIMES.SO THAT'S WHY I'M SCARED NOW FOR MY SPM....I WANT TO TARGET A+ FOR PENGETAHUAN MORAL...AND I KNOW PENGETAHUAN MORAL IS KERTAS SOALAN TERTUTUP RIGHT......AND HEARD THAT THIS MEANS THE QUESTIONS WILL KEEP REPEATING FROM YEAR TO YEAR......IS IT TRUE....HOW ABOUT THE PERCENTAGE TO GET A'S IN PENGETAHUAN MORAL IN SPM......IS IT EASY TO GET A-, A OR A+ IN PENGETAHUAN MORAL.....I HOPE TEACHER WILL CAN REPLY ME..THANKS...:)

  ReplyDelete
 76. Hi Visanathan,

  Yes the Pendidikan Moral paper is a closed paper, I cannot tell weather the questions will keep on repeating year by year. But 1 thing 4 sure, d questions will touch on current issues. I also cannot tell about d percentage, but I can tell that u have 2 score A+ at ur school examination constantly in order 4 u 2 get A+ in ur SPM examination.

  KBKK questions is actually d helping questions. May b wh u can do is ask ur teacher on how 2 score on KBKK questions n practice more. U can also browse through my other post 2 see samples on answering KBKK questions.

  ReplyDelete
 77. VISANATHAN HERE...OWH OKAY TEACHER....ANYWAY THE I HIGHEST MARRKS FOR ME IS ALWAYS A- ONLY...BUT I WILL MY BEST TO IMRPVE MY GRADE TO A+..........HMMM..ANYWAY IF I DO KOLEKSI KERTAS PEPERIKSAAN SPM CERDIK PUBLICATIONS BOOK.......IS IT THE QUESTIONS ARE SIMILAR TO REAL SPM PAPERS......THANKS......:)

  ReplyDelete
 78. Visanathan,

  I would suggest u 2 do pass years trial examination from other schools (good schools especially)4 example, u can visit this address:

  http://koleksisoalan.blogspot.com/

  most questions from d work books tends 2 mislead n confuse students...

  ReplyDelete
 79. Hi, salam 1 malaysia...
  sy fony, dari sabah...saya guru baru posting nov 2010...saya kena ajar p.moral form 4..sy teringin mahu belajar lebih mengenai p&p p.moral.saya ada beberapa soalan kpd pn Nor.

  1. bagaimana cara nya p&p yg boleh meningkatkan minat pelajar untuk belajar p.moral?sebab byk pelajar tidak suka belajar p.moral,alasan sangat mudah, borinkla..macam2.

  2. sebagai k.panitia p.moral,apa yg patut saya lakukan? sebab sy tidak bgitu clear mgenai jawatan ni dan tugas2 nya. mahu merujuk guru lama tapi dia pun tidak begitu tahu.jadi saya keliru pa yg harus sy buat, padahal saya orang baru dan masi belum ada pgalaman menjadi k.panitia..

  sekian, harap pn.dapat mbantu saya...
  (T_T)
  C.FONY....

  ReplyDelete
 80. Hi Fony,

  Soalan yg pendek...tetapi perlukan jawapan yg agak panjang. Saya sedang berusaha utk menjawab persoalan Fony, tetapi perlu ambil sedikit masa. saya akan buat post baru khas utk guru2 baru..

  ReplyDelete
 81. Hi..puan,
  saya adalah guru baru dan skrg memegang Ketua panitia Moral di sekolah tempat saya mengajar, dan sekolah saya mahukan setiap penitia membuat kajian tindakan berkenaan dengan subjek penitia masing-masing. masalahnya sekarang saya langsung tidak tahu bermula dari mana saya harus kaji berkenaan dengan subjek pendidkan moral dan apa kah tajuk kajian tindakan yang sesuai bagi sekolah yang berada di pedalaman sabah dan bilangan pelajar nya sedikit.
  Harap puan boleh memberikan nasihat dan idea untuk saya memulakan kajian.
  Terima Kasih

  ReplyDelete
 82. hi cikgu,saya merupakan pelajar dari KPTM Semporna.Disebabkan kolej ini baru ditubuhkan, saya mempunyai beberapa masalah dalam subjek pendidikan moral yang perlu aya ambil bagi sem ini.Masalahnya cikgu,saya tidak mendapat lecturer yang sepatutnya mengajar saya dalam subjek tersebut atau dalam erti kata yang lain,lecturer yang mengajar saya kini tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar subjek pendidikan moral.Jadi cikgu,apa yang perlu saya lakukan agar saya tidak ketingggalan dalam matapelajaran tersebut??

  ReplyDelete
 83. hai Jacqueline,

  sebelum cikgu boleh jawab persoalan Jac, terlebih dahulu cikgu perlu tahu samada Jacqueline calon SPM atau bukan. kalau pelajar bukan SPM, cikgu juga perlu tahu Jac ambil kursus apa.

  ReplyDelete
 84. selamat gagi cikgu,saya bukan calon spm..saya mengambil kursus Diploma in Business Management...

  ReplyDelete
 85. cikgu,mampukah saya mengejar kembali bab-bab yang lepas dan kalau boleh cikgu saya nak tahu adakah format yang digunakan untuk menjawab soalan dalam pendidikan moral,terutama sekali soalan bahagian esei adalah sama dengan format yang digunakan dalam tingkatan atau disebaliknya??

  ReplyDelete
 86. hai Jacqueline, cikgu dapat bayangkan kerisauan Jac. Bagaimanapun cikgu cadangkan Jac teliti kembali skop kertas pendidikan moral yg Jac ambil. tahap spm amat berbeza dgn kolej dan universiti. Ini semakin tinggi level pengajian, maka semakin tinggi aras kognitifnya. Bagaimanapun nilai dan definisi nilai adalah sama. Jac boleh mulakan dgn menghafal nilai dn definisi nilai, selain cari bahan derdasarkan skop pengajian pend moral yg ditawarkan.

  ReplyDelete
 87. Hello Pn.Noraini, It's me Mohan from SMK Lui Barat, Negeri Sembilan. I am extremely sorry to bother you but I would like to ask you a personal favor. Can I do exercises from from books and perhaps email them to you to mark. I sorry if it is burdening, but my P.Moral Teacher is new to this subject and it seems to me that every time i answer his questions, I AM ALWAYS CORRECT ! I don't mean to look down on anyone... but I understand that he is still new to the teaching of this subject and I know that he'll pick up on it soon. But I am worried about my SPM examination... do you think you can help me? I am willing to do exercises on weekdays and email them to you on the weekend... you can take your time to mark them. There is no hurry... i can mark the exercises my self with the answers at the back and help from your blog... but since the answers are mine, they ALWAYS SEEM RIGHT... once again I am extremely sorry for troubling you but i am desperate and would really appreciate your help... if you do agree, i hope i can have your email address... Once again you have my apologies and thanks too...

  ReplyDelete
 88. Hai Mohan,
  I really am sorry for my late respond. I was not well the whole of this week. Responding to your request, I'm afraid I don't think I can handle that. I'm now adjusting myself to my new school. As a new member of the school, I was loaded with all new post with new environment, I'm a bit stressed up with it at the momment.

  ReplyDelete
 89. Hi Pn.Noraini, It's me Mohan, from SMK Lui Barat again... It's okay i guess, thank you anyway but I hope you will pray so that I can score A+ in P.Moral SPM 2011... You may not know me well but you are just like my teacher, only through a blog.

  ReplyDelete
 90. Hi Mohan, sory10x. I forgot about my blog for awhile. I'm busy with my newborn grandchild.
  Yes I always pray that all my students in class or blog will gain A+ in their pendidikan Moral examination. good luck Mohan...

  ReplyDelete
 91. Cikgu, definisi semua tepat dengan spm kah??
  saya hafal ini saja boleh?

  ReplyDelete
 92. Hai cikgu saya berasal dari Alor Star. Cikgu, saya amat menghargai nota yang dibuat cikgu, saya amat berterima kasih terhadap segala nota yang dibuat untuk kegunaan para pelajar. Nota saya hilang dan saya jumpa blog cikgu yang memberi saya amat banyak pertolongan. terima kasih!!!

  ReplyDelete
 93. sama-sama...seronok dpt buat pelajar-pelajar gembira

  ReplyDelete
 94. Hi cikgu I am Wong mun chun from sekolah sri sedaya i am too busy hafal all the nilai from the book that makes me very confusing.Thx for ur blog

  ReplyDelete
 95. you are welcome Wong Mun chun...and good luck

  ReplyDelete
 96. terima kasih cikgu blog ini amat membantu saya

  ReplyDelete
 97. SK BUKIT KEMUNING 2 DI SELANGOR

  ReplyDelete
 98. Hi Cikgu~saya rasa sangat tertekan bila tulis esei moral selama satu hari~esok dateline~cikgu ada contoh contoh untuk saya?

  ReplyDelete
 99. hi cikgu,

  boleh cikgu terangkan bgaimana untuk mengingati nilai dan kata kunci dengan lebih senang?

  ReplyDelete
 100. Pelajar yang cikgu hormati, sekali lagi cikgu maklumkan, cikgu hanya akan respon kepada comment-comment yang disertakan nama penuh pelajar dan nama penuh sekolah sahaja. TERIMA KASIH.

  ReplyDelete
 101. terima kasih cikgu untuk beri maklumat tentang moral
  saya berterima kasih kepada cikgu saya yang saya dikasih

  ReplyDelete
 102. hi,teacher....
  ur blog was very helpful for me...
  thank you...

  ReplyDelete
 103. teacher,how to memorise the key word???
  it is very diffult...

  ReplyDelete
 104. tanx alot 4 de post teacher.....
  i juz f 1 question....
  tat is....
  is there ny wayz 2 memorise the definisi
  n specially de key wordz.....
  pls....

  ReplyDelete
 105. there is no specific way to master the definition. it is up to the students way of study. As for me...I would suggest all students to start to memorise your definition as early as in form one.

  I would also suggest you all to just memorise the definition only, as you can use the definition for all the questions.

  ReplyDelete
 106. Teacher, thank youu so much for the post. it help me alot as i lost my Definisi gave by my moral teacher :)

  ReplyDelete
 107. Does teacher hav the summary for the all akta-akta in all of the bidang ??

  ReplyDelete
 108. Hi cikgu. I'm from SMK Sultan Abu Bakar, Kuantan. I find it very hard for
  Me to memorize my moral nilai, definition and also kata kunci. Everytime before exam I panic and end up
  Reading late at night to find myself blank in the morning. What should I do?

  ReplyDelete
 109. Caleb, actually, My students memorizes the definitions only. They use the definition to answer all the nilai questions in the exam paper. Another word, it is not necessarily for you to memories the definition and the kata kunci.

  ReplyDelete
 110. Karah,

  Do browse through my post on AKTA DAN DASAR

  ReplyDelete
 111. Hi teacher...I'm from SMJK Kwang Hua in Klang...Yr moral definisi and nilai very simple to memorise nand understand better than my Moral teacher give wan...so lucky last minute can find this...thks alot ya

  ReplyDelete
 112. Good and Helpful Blog :)

  ReplyDelete
 113. you are welcome. may you excel in your near coming SPM

  ReplyDelete
 114. hi,teacher..

  Based on the nilai (HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA)
  i'm wonderin' if the definition is..

  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni

  OR..

  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara sopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia

  which one is correct,actually?

  ReplyDelete
 115. hi teacher,, i am charmaine from smksbu

  can i ask teacher sumthing??
  is the definisi that teacher gave all correct??

  ReplyDelete
 116. Daniel Ng, maaf cikgu lewat respon. cikgu baru pulang daripada bercuti.

  HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

  ReplyDelete
 117. charmaine , maaf cikgu lewat respon. cikgu baru pulang daripada bercuti.

  cikgu rujuk sukatan pelajaran Pendidikan Moral. Mengapa? ada mana=mana yang cikgu tersalah taip ke?

  ReplyDelete
 118. Hi cikgu, I am Eu-Fern from SMKDJ.

  Just wanted to know, cakap cikgu saya definisi nilai pun mesti sama bila tulis. Tapi cikgu sini kata tak perlu, hanya nilai sahaja? I'm quite confused, because the cikgus in my school keep stressing that the definisi has to be exactly the same. :S

  ReplyDelete
 119. Hi Eu-Fern, Mula-mula boleh tak berikan nama penuh bagi SMKDJ?

  Memang betul definisi langsung tidak boleh diubah bila menjawab soalan-soalan yang meminta definisi/maksud/makna nilai.

  ReplyDelete
 120. Pn Noraini,saya nak tanya ttg definisi yg kita perlu ikut buku teks atau tidak ?sebab saya dapati definisi yg dpt di buku teks ada sedikit berlainan dgn definisi yg terdapat dlm blog cikgu.yg berbeza itu ialah di dlm buku teks guna term 'alam sekitar' tapi byk buku rujukan dan definisi yg cikgu bagi guna term 'alam sekeliling' ?jadi ,nak macam mana??saya berharap cikgu boleh reply me as fast as possible...Terima kasih.

  csc
  pelajar smk sultan abdul aziz

  ReplyDelete
 121. Hi CSC, first of all I really need to know your name as in your IC.

  Memang apa yang tercatat di buku teks itu adalah silap cetak.

  ReplyDelete
 122. cikgu,my name is choy see cheng..
  thx..n i gt another question.tat is nilai for harga diri.in text book use 'memuliakan' bt wat teacher give is 'memulia'.so,which one is correct?is wat in text book is wrong???i gt a bit confuse...

  ReplyDelete
 123. Hi Choy See Cheng,

  Apa yang saya beri adalah betul, dan yang di dalam buku teks adalah silap cetak juga. Choy See Cheng boleh rujuk sukatan pelajaran jika kurang yakin dengan mana-mana nilai atau definisi nilai. Cikgu ada sediakan link untuk sukatan pelajaran di blog ini.

  ReplyDelete
 124. ya,terima kasih cikgu...
  i want ask about the essay..when given contoh,cn repeat or nt?? tulis akta mesti serta dengan tahun?if din write tahun,correct or not ???

  see cheng

  ReplyDelete
 125. Hi Choy See Cheng,

  1. jangan repeat contoh atau huraian.
  2. ketika menjawab soalan akta, kalau tidak pasti tahun, jangan tulis tahun.

  ReplyDelete
 126. ok,thx teacher..u relly help me a lot..now,i have more confidence to face my coming spm..
  when question ask to give dua kesan melibatkan diri dalam kegiatan rasuah?can i write more than two?if the first answer i write menjatuhkan imej keluarga,den the 2nd answer i write menjatuhkan imej negara.is the answer correct?because my school teacher said that cannot repeat the same thing like menjatuhkan imej,must write the different thing.
  lastly,when question ask huraikan or terangkan nilai.i know that must write watak+kata kunci.if i don want to write kata kunci,can i write the whole definisi.Eg:watak +defnisi.

  ReplyDelete
 127. Does Bahagian Pembangunan Kurikulum prepares Kata Kunci?

  ReplyDelete
 128. Hi Choy See Cheng,

  1. Yes, I really suggest that you all give 1 extra answer for all the questions. 2. Don't give 2 answer of the same category. If you give 'menjatuhkan imej keluarga' for the first answer, then I think you can give ' akan dibuang kerja' as your second answer.
  3. Yes, you can use this formula NILAI _____. wATAK + DEFINITION.

  ReplyDelete
 129. Hai Anonymous,

  The kata kunci is actually prepared by the teachers as to help their students.

  ReplyDelete
 130. thanks teacher..u really help me a lot..


  see cheng

  ReplyDelete
 131. Hi,
  i m Chew Pan Soon from SMK Tatau, Bintulu.
  i just want to thank a lot because you had helped me a lot.
  by the way, i have several suggestion to you.
  why dont you put also about the FACT inside your blog.
  i think that also help a lot

  ReplyDelete
 132. Hi saya Herp dari SM Tropicana

  SPM Moral ialah isnin ini. sungguh gementar.
  Cikgu, jika saya ikut sahaja definisi yg cikgu berikan, examiner itu memang tidak boleh mark salah kan?
  Dan mengapa pula buku teks boleh suka-suka print salah? Bukankah ini mengelirukan para pelajar sahaja?

  Terima kasih atas difinisi cikgu. thank you

  ReplyDelete
 133. Hi Ms/Mrs Chew,
  Glad that I could help.
  thank you for sharing your idea...but can you elaborate a bit on the FACT so that I can work on it
  thank you ^_^

  ReplyDelete
 134. Hi Herp,
  haha...perkara biasa untuk gementar sebelum peperiksaan...sampai tua pun akan gementar juga bila nak ambil exam.

  tidak menjadi masalah...teruskan gunakan definisi yang saya sediakan

  haha kesilapan di buku teks, saya tidak boleh komen apa2...harap-harap mereka akan cepat2 print buku yang baru supaya murid dan guru tidak keliru

  all the best and good luck in your near coming pendidikan moral paper...I do really pray that you get A+... ^_^

  ReplyDelete
 135. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 136. cikgu, KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
  adakah definisi itu:
  '...manusia dan alam terpelihara' atau '...manusia dan alam sekeliling terpelihara'

  leroy, swak

  ReplyDelete
 137. Ms/Mr Leroy,
  let me answer you...
  it is suppose like this...
  "manusia dan alam sekeliling terpelihara"


  Puan Noraini,

  i m male, so you can called me Mr Chew.
  the 'fact' that i suggest is something like this...
  1) Akta-akta,i.e. Akta Pencegahan Rasuah
  2) The name of 'Tokoh Wanita' such as Tan Sri Aishah Ghani
  3) The name of foundation such as WWF, SPRM and their function
  4) 8 hak pengguna
  and others related...
  this can help for a better memorising.
  TQ

  ReplyDelete
 138. Hi Leroy,
  Betul apa yang di nyatakan oleh cikgu Chew.

  ' ........manusia dan alam sekeliling terpelihara'

  ReplyDelete
 139. Hi Mr Chew,

  I got it, thank you.

  1. List of akta and dasar are here already for quiet sometime, together with suggested nilai
  2. Names of tokoh-tokoh wanita, Names of foundation, kementerian and jabatan kerajaan, hak pengguna, etc, I will work on it.

  Thank you for the suggestion. ^_^

  ReplyDelete
 140. Hi Cikgu,
  im Jia Min from KeatHwa

  according to Sukatan Pelajaran,
  2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

  but the list you gave is
  2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

  which is the correct one? Thank you

  ReplyDelete
 141. Hi Jia Min, I'm sorry, typing error, I'll correct it now. thank you for asking.

  2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
  Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

  ReplyDelete
 142. you are welcome :)

  and also
  3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
  Keadaan saling memerlukan hubungan YANG harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam SEKELILING terpelihara

  ReplyDelete
 143. Puan Noraini,

  thank you for the effort you have done.
  i appreciate it very much.
  as student of SMK TATAU, i hereby represent them to thank you.

  ReplyDelete
 144. Hi Thomas, thank you to you too. my warm regards to your friends at school. My you all excel with A+

  ReplyDelete
 145. Hi,cikgu
  Saya dari Sekolah Tinggi Cina Melaka
  Saya nak tanya jika soalan tanya ( terangkan , jelaskan )
  Hanya tulis nilai dan definisi sahaja?Tak perlu berikan contoh?

  Contoh : Kita harus mengamalkan nilai hemah tinggi.Kita harus beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.
  Ini betul tak?

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 146. teacher,how to get the kata kunci from the definition?

  ReplyDelete
 147. Hi Kyon Tan, memang betul apa yang Tan jawab di atas.

  ReplyDelete
 148. Hi anonymus, just brouse through my post on kata kunci

  ReplyDelete
 149. hi teacher, im winnie from SMK DATO PERMAISURI..
  nilai harga diri is memulia or memuliaKAN?? which 1??

  ReplyDelete
 150. Hi winnie,

  Nilai harga diri = Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu MEMULIA dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

  ReplyDelete
 151. Teacher , this is Kevin from Kosas . :) found your blog suddenly and felt proud of you for being such an accomplished Moral teacher and students misses you dearly ~ Hope that you're alright and continue to be that teacher we adore ! Hee
  Good Luck for my Moral test later ! Take care :D P/S the info you have is AWESOME !

  ReplyDelete
 152. good luck for all the SPM candidates.
  thank you once again Puan Noraini~

  ReplyDelete
 153. finally...
  Moral test is over...
  need to focus on physic, chemistry and biology...

  ReplyDelete
 154. Hi Kevin, thank you and all the best in your SPM examination

  ReplyDelete
 155. So, how was it thomas? is it tough or is it easy?

  ReplyDelete
 156. Puan Noraini,

  the MORAL test is more easier than what i thought,
  there only one fact came out that is Akta Perlindungan Pengguna,
  overall, it is quite easy,
  easier than the school exam.

  ReplyDelete
 157. i just unsure about the question ' sukarelawan negara' i put, Pasukan RELA, and pasukan pertahanan awam, how was it puan ? , mei lan

  ReplyDelete
 158. Hi Mei Lan, pardon me for my late respond.

  I am sorry, but I need to know the whole situation and question before I can answer your question.

  ReplyDelete
 159. senaraikan sukarelawan lain yang tedapat dalam negara . ( the question sounds like this )mei lan

  ReplyDelete
 160. Hi Mei Lan, I was in the middle of a very important task this past 4 weeks, and was unable to online on any reason. Anyway, about your questions, I cannot interfere with the marking scheme of this big examination. But rationally, RELA is indeed one of the pasukan sukarelawan.

  ReplyDelete
 161. Terima kasih.. Cikgu / Cik / Puan telah banyak menolong sy pada saat2 akhir..
  Thanks a lot.. :)

  ReplyDelete
 162. hahaha....You are most welcome. By the way I am cikgu, and I am puan too

  ReplyDelete
 163. Hi cikgu,
  Saya Michelle dari SMK Dato Permaisuri.
  Untuk definisi nilai kepercayaan kepada Tuhan, manakah berikut adalah betul?
  1) suruhanNya (dari senari di atas)
  2) suruhan Nya (dari sukatan pelajaran)
  3) suruhan-Nya (dari guru sekolah)

  Terima kasih, cikgu.

  ReplyDelete
 164. Hi Michelle, dalam apa jua hal, jalan paling selamat ialah rujuk sukatan pelajaran. Bagaimana pun jika guna mana-mana satu daripada di atas dalam SPM, adalah diterima buat masa ini. anyway, cikgu akan betulkan post cikgu di atas sekarang juga. terima kasih.

  ReplyDelete
 165. Terima kasih, cikgu. Saya akan sentiasa notis kalau cikgu buat pengumuman untuk pembetulan di sini (kalau). Buat masa ini, saya akan gunakan "suruhan Nya" seperti yang dicadangkan.

  Sekali lagi, terima kasih banyak banyak!

  Michelle

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cikgu Noraini, saya ada suatu soalan lagi sini.

   Bolehkah soalan struktur dijawab sedemikian:

   Jelaskan nilai yang diamalkan oleh kerajaan (2m)
   Jwp: Nilai rasional yang diamalkan oleh kerajaan untuk berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

   Terima kasih!

   Michelle

   Delete
 166. Thanks teacher for posting this. Really helped me for my Moral.

  ReplyDelete
 167. Cikgu Noraini, saya ada suatu soalan lagi sini.

  Bolehkah soalan struktur dijawab sedemikian:

  Jelaskan nilai yang diamalkan oleh kerajaan (2m)
  Jwp: Nilai rasional yang diamalkan oleh kerajaan untuk berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

  Terima kasih!
  Maaf Cikgu saya post dua kali kerana takut cikgu tak terima. Maaf ya...

  Michelle

  ReplyDelete
 168. Hi Michelle, cikgu terima tetapi baru sahaja hari ini. Semalam cikgu ada check, tetapi tiada apa-apa comment baru yang masuk.

  Ok mengenai soalan Michelle,cikgu tidak berani untuk beri kata putus. Bagaimana pun, jika tidak dapat 2 markah, sekurang-kurangnya akan dapat 1 markah untuk nilai.

  Ini kerana sepatutnya soalan ini dijawab begini:
  Nilai rasional. kerajaan boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. faham! terima kasih!

   Delete
 169. Hi Kavind,
  You are welcome, glad that I helped you.

  ReplyDelete
 170. Pn.Noraini Amran your moral information is really good for me!!!!

  ReplyDelete
 171. Thanks for the post.

  ReplyDelete
 172. hello Pn.Noraini I'm Darvin from SMK Aminuddin Baki KL.I will be doing a powerpoint presentation about the chapters in BP 1.I was wondering if u can tell me what I can include for the notes.besides the nilai and definisi,I am not sure what else I should write.

  ReplyDelete
 173. Hi Darvin, may be you can include all the akta, dasar, badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, tokoh-tokoh, in BP1. All those are very important and would be definitely help your friends.

  ReplyDelete
 174. hi,Pn Noraini . I am Dengai from SMJK Chung Ling . Can I know how to answer the soalan situasi??

  ReplyDelete
 175. Hi Dengai, you can refer to my post on LATIHAN MENJAWAB SOALAN STRUKTUR

  ReplyDelete
 176. HI CIKGU
  TERIMA KASIH CIKGU
  SAYA DARI TELUK INTAN
  SMK CONVENT
  SAYA SENANG NAK HAFAL YANG NILAI SEMUA INI

  ReplyDelete
 177. thanks pn noraini your ideas were very helpful.my presentation was a success.
  Darvin

  ReplyDelete
  Replies
  1. you are welcome Darvin, glad that you made it, and congratulation to you

   Delete
 178. cikgu saya dari amk st paul seremban.apa yang kami perlukan ialah nilai,defenisi,kata kunci serta contoh.jika bole,tolong sertakan beberapa esei cemerlang pend moral

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pelajar yang cikgu hormati, sekali lagi cikgu maklumkan, cikgu hanya akan respon kepada comment-comment yang disertakan nama penuh pelajar dan nama penuh sekolah sahaja. TERIMA KASIH.

   Delete
 179. Hi Cikgu maaf ganggu
  Apakah saya patut tulis ini tentang matlamat saya dengan membantu cikgu mengikat buku di bilik SPBT?

  ReplyDelete
 180. Saya Poi yin dari SMK Tropicana

  ReplyDelete
 181. Hi Poi Yin,

  1. Mengamalkan kerajinan dalam kehidupan seharian
  2. Mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam kehidupan seharian
  3. Memupuk dan mengamalkan sikap tolong-menolong adalam kehidupan seharian
  4. Menjadi ahlijawatankuasa SPBT yang bertanggungjawab terahadap tugasan yang telah diamanahkan

  ReplyDelete
 182. is there contoh ayat?

  ReplyDelete

 

Rakan Blog Pendidikan Moral

My Blog List