INSAN BERMORAL ADALAH INSAN YANG BAHAGIA

Bila kita bermoral, masyarakat menyayangi dan menyukai kita, Tuhan juga sayang akan kita, yang paling penting, hati kita lapang, selesa dan bahagia

SEMOGA BERJAYA

PENDIDIKAN MORAL TIDAKLAH SUSAH.
YANG PENTING USAHA SEDIKIT, DISIPLIN,
DAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA

xOnline Design

Friday, 6 March 2009

KATA KUNCI NILAI (2 kk)

Friday, 6 March 2009
62 comments
Kata kunci 2kk ini adalah untuk menjawab soalan esei 5 ayat

Ka+N. Gn+kk1+I/T. How/contoh. Gn+kk2+I/T. Why.

1. Ka+N.
2. Gn+kk1+I/T.
3. How/contoh.
4. Gn+kk2+I/T.
5. Why.


I: isu
N: nilai
T: tindakan
Ka: karektor
Gn: ganti nama
How: bagaimana melaksanakan kk
Why: mengapa melaksanakan kk


BIDANG 1 - PERKEMBANGAN DIRI


1.1 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
kk1: yakin wujudnya Tuhan
kk2: mematuhi suruhanNya

1.2 AMANAH
kk1: sikap bertanggungjawab
kk2: boleh menimbulkan kepercayaan / keyakinan orang lain

1.3 HARGA DIRI
kk1: memulia maruah diri
kk2: menjaga maruah diri

1.4 BERTANGGUNGJAWAB
kk1: sanggup memikul tugas/kewajipan
kk2: sanggup melaksanakan tugas/kewajipan

1.5 HEMAH TINGGI
kk1: beradap sopan
kk2: berbudi pekerti mulia

1.6 TOLERANSI
kk1: sanggup bertolak sansur/sabar untuk elakkan pertelingkahan
kk2: mengawal diri untuk elakkan perselisihan faham

1.7 BERDIKARI
kk1: boleh melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada
kk2: sanggup  melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada

l1.8 KERAJINAN
kk1: usaha yang berterusan
kk2: penuh dengan semangat tekun/cekal/gigih/dedikasi/ berdaya maju

1.9 KASIH SAYANG
kk1: kepekaan mendalam daripada hati yang ikhlas
kk2: perasaan cinta yang berkekalan daripada hati yang ikhlas

10 KEADILAN
kk1: tindakan yang saksama
kk2: keputusan yang tidak berat sebelah

1.11 RASIONAL
kk1: boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti
kk2: mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan wajar

1.12 KESEDERHANAAN
kk1: tidak keterlaluan dalam pertimbangan dan tindakan/pemikiran/pertuturan/perlakuan
kk2: tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

BIDANG 2 - KEKELUARGAAN

2.1 KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
kk1: perasaan cinta yang mendalam terhadap ............(keluarga)
kk2: perasaan kasih/sayang yang berkekalan terhadap .......(kelurga)

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
kk1: memuliakan anggota keluarga
kk2: berinteraksi dan layanan yang sopan untuk melahirkan keluarga harmoni

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
kk1: menerima, menghormati kebiasaan, adat kepercayaan yang diwarisi keluarga
kk2: mengamalkan kebiasaan adat, kepercayaan yang diwarisi keluarga

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
kk1: kewajipan untuk melahirkan keluarga bahagia
kk2: kewajipan untuk meningkatkan imej keluarga/menjaga maruah keluarga

BIDANG 3 - ALAM SEKITAR

3.1 MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
kk1: kesedaran memelihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem
kk2: kesedaran memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR
kk1: saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling
kk2: berusaha menjamin kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR
kk1: berusaha mengekalkan keseimbangan alam sekeliling
kk2: menjaga alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR
kk1: prihatin terhadap persoalan berkaitan alam sekeliling
kk2: berusaha menyelesaikan masalah alam sekeliling

BIDANG 4 - PATRIOTISME

4.1 CINTA AKAN NEGARA
kk1: perasaan sayang dan bangga terhadap negara
kk2: meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

4.2 TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA
kk1: kekal patuh kepada raja dan Negara
kk2: kekal setia kepada Raja dan Negara

4.3 SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA
kk1: rela melakukan .........../ menyerahkan nyawa demi negara
kk2: menunjukkan tanda kebaktian kepada negara

BIDANG 5 - HAK ASASI

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
kk1: membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak
kk2: memelihara hak kanak-kanak

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA
kk1: melindungi wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara)
kk2: mengiktiraf wanita (sebagai penyumbang pembangunan keluarga/masyarakat/negara)

5.3 MELINDUNGI HAK PEKERJA
kk1: menghormati dan menghargai pekerja
kk2: mengiktiraf perkhidmatan/jasa/sumbangan pekerja dalam pembangunan Negara

5.4 MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG BERUPAYA
kk1: memberi layanan bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih
kk2: mengiktiraf golongan ini sebagai insan ciptaan Tuhan

5.5 MELINDUNGI HAK PENGGUNA
kk1: membela hak untuk menjadi pengguna berilmu/tidak mudah dieksploitasi
kk2: memelihara hak pengguna untuk mendapat perkhidmatan/barangan yang berkualiti

BIDANG 6 - DEMOKRASI

6.1 MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG
kk1: menerima peraturan dan undang-undang yang ditetapkan
kk2: mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan

6.2 KEBEBASAN BERSUARA
kk1: bebas berucap dengan batasan demi keselamatan
kk2: mengeluarkan fikiran dengan batasan demi keselamatan

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA
kk1: bebas menganut agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia
kk2: bebas mengamalkan agama seperti ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
kk1: bebas libatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara
kk2: pastikan aktiviti mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia

6.5 SIKAP KETERBUKAAN
kk1: sedia memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan
kk2: sedia menerima pandangan,pembaharuan dan kritikan

BIDANG 7 - KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 HIDUP BERSAMA SECARA AMAN
kk1: hidup berbaik-baik antara satu sama lain
kk2: utamakan kedamaian dan keharmonian hidup

7.2 SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA
kk1: usaha baik dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara)
kk2: usaha yang membina dilakukan bersama (pada peringkat individu/komuniti/negara)

7.3 SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA
kk1: menghargai hubungan antara negara
kk2: memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan

read more
 

Rakan Blog Pendidikan Moral

My Blog List