INSAN BERMORAL ADALAH INSAN YANG BAHAGIA

Bila kita bermoral, masyarakat menyayangi dan menyukai kita, Tuhan juga sayang akan kita, yang paling penting, hati kita lapang, selesa dan bahagia

SEMOGA BERJAYA

PENDIDIKAN MORAL TIDAKLAH SUSAH.
YANG PENTING USAHA SEDIKIT, DISIPLIN,
DAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA

xOnline Design

Sunday, 11 January 2009

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KERJA AMAL

Sunday, 11 January 2009
80 comments
PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KERJA AMAL

A: Bilangan aktiviti

Calon mesti menjalankan 4 aktiviti

 • 2 aktiviti berkaitan Bidang Alam Sekitar
 • 1 aktiviti berkaitan Bidang kekeluargaan
 • 1 aktiviti berkaitan Perkembangan Diri
B: Penyediaan dan Penyusunan Folio
Kulit luar folio
 • Nama dan alamat sekolah
 • Kod sekolah
 • Nama mata pelajaran
 • Tajuk folio
 • Nama penuh
 • Nombor kad pengenalan
 • Angka giliran
 • Nama guru pentaksir

Bahagian dalam folio
 • Isi kandungan
 • Kulit Tugasan Harian (menyatakan kelapan-lapan tajuk laporan tugasan harian)
 • Laporan tugasan harian 1 hingga 8 (disusun mengikut urutan seperti di kulit tugasan harian)
 • Kerja amal 1
 • Kerja amal 2
 • Kerja amal 3
 • Kerja amal 4

Perkara-perkara yang perlu diambil kira

 • Tajuk tugasan
 • Tajuk aktiviti
 • susunan folio
 • lampiran bukti
 • kekemasan
 • mematuhi ketepatan masa
 • kebersihan folio
 • kekemasan tulisan
 • kekemasan penyusunan folio
C: Penglibatan dan Peranan - berdasarkan laporan aktiviti

 • menyumbang tenaga
 • menyumbang idea
 • meluangkan masa
 • bertanggungjawab
 • rajin
 • kerjasama
 • kepimpinan
 • toleransi
 • prihatin
 • mengawal keadaan

(calon perlu nyatakan peranan dan ciri-ciri di atas di dalam laporan aktiviti)

D: Kesan (mesti dinyatakan di dalam laporan)

Kesedaran (mengetahui dan memahami keadaan yang sebenarnya selepas menjalankan kerja amal)


Contoh: Setelah selesai membantu menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya sedar bahawa setiap manusia memerlukan perhatian dan kasih sayang.

Insaf (mamahami sesuatu perkara sehingga menimbulkan kesedaran dalam diri sendiri)

Contoh: Setelah selesai membantu menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya insaf bahawa bukanlah senang untuk ibu saya menyediakan makanan untuk kami sekeluarga, dan saya akan cuba untuk membantu ibu saya memasak.

Iktibar (pengajaran atau teladan yang pelajar perolehi selepas menjalankan kerja amal)

Contoh: Setelah selesai membantu menyediakan makanan untuk anak-anak yatim tersebut, saya mendapat iktibar bahawa saya perlu bersyukur kerana masih mempunyai ibu dan bapa

Perubahan sikap (perubahan sikap yang dialami pelajar selepas menjalankan aktiviti)

Contoh: Setelah selesai menjalankan aktiviti kerja amal di rumah anak-anak yatim tersebut, saya merasai perubahan sikap dalam diri saya. Saya mulai prihatin terhadap nasib orang-orang yang kehilangan anggota keluarga.

E: Penyediaan Bahan Bukti

Sekurang-kurangnya 1 keping gambar bagi setiap aktiviti
1 sijil penghargaan atau surat akuan bagi setiap aktiviti

read more
 

Rakan Blog Pendidikan Moral

My Blog List