INSAN BERMORAL ADALAH INSAN YANG BAHAGIA

Bila kita bermoral, masyarakat menyayangi dan menyukai kita, Tuhan juga sayang akan kita, yang paling penting, hati kita lapang, selesa dan bahagia

SEMOGA BERJAYA

PENDIDIKAN MORAL TIDAKLAH SUSAH.
YANG PENTING USAHA SEDIKIT, DISIPLIN,
DAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA

xOnline Design

Thursday, 5 March 2009

AKTA DAN DASAR

Thursday, 5 March 2009
51 comments
PERINGATAN: 

HATI-HATI. MURID-MURID PERLU FAHAMKAN KEMAHUAN SOALAN SEBELUM MEMILIH NILAI. SOALAN BERLAINAN MUNGKIN MEMERLUKAN NILAI YANG BERLAINAN


CIKGU CADANGKAN SUPAYA MURID-MURID TIDAK MENULIS TAHUN AKTA TERSEBUT JIKA MURID-MURID TIDAK PASTI ATAU TIDAK YAKIN DENGAN TAHUN TERSEBUT.

AKTA (TINGKATAN 4)

1. AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK
Cadangan Nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Kasih sayang
Kasih sayang terhadap keluarga
Tamggungjawab terjadap keluarga
Melindungi hak kanak-kanak
Mematuhi peraturan dan undang-undang

2. AKTA PENCEGAHAN RASUAH
Cadangan Nilai
Amanah
Harga Diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

3. AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, MALAYSIA, 1999
Cadangan Nilai
Bertanggungjawab
Keadilan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

4. AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993)
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

5. AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996)
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

6. AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984
Cadangan Nilai
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Mematuhi peraturan dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional

7. AKTA PERUSAHAAN 1967
Cadangan Nilai
Melindungi hak pekerja
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

8. AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960 (ISA)
Cadangan Nilai
Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

 9. AKTA DADAH BERBAHAYA (1952)
Cadangan nilai
Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

10. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1984
Cadangan Nilai

Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

11. AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988
Cadangan Nilai

Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

12. AKTA MAHKAMAH JUVANA 1947
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


13. AKTA CUKAI PENDAPATAN
Cadangan nilai
Bertanggungjawab
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


14. AKTA HASUTAN 1948 (PINDAAN 1970)
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


TINGKATAN 5


1. AKTA RAHSIA RASMI 1972
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

2. AKTA KERJA 1955
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

3. AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999
Cadangan nilai
Harga diri
Hemah tinggi
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Melindungi hak pengguna

4. AKTA KAWALAN HARGA 1946
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

5. AKTA KAWALAN BEKALAN 1961
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

6. AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

7. AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

8. AKTA SEWA BELI 1967
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

9. AKTA HAKCIPTA 1987
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

10. AKTA JUALAN LANGSUNG 1993
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

11. AKTA PENCEGAHAN PENYELUDUPAN
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

12. AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

13. AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

14. AKTA TELEPERUBATAN 1997
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

15. AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

16. AKTA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
Cadangan nilai
Amanah
Bertanggungjawab
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan
Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


DASAR  (TINGKATAN 4)
1. BERSIH CEKAP DAN AMANAH (BAC)
2. DASAR HUTAN KEBANGSAAN
3. DASAR WANITA NEGARA (DWN)
4. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
5. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
6. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
7. DASAR BAHASA KEBANGSAAN
8. WAWASAN 2020
9. DASAR BERKECUALI


TINGKATAN 5
1. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991
2. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
3. DASAR EKONOMI BARU
4. DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) 2002

read more
 

Rakan Blog Pendidikan Moral

My Blog List