INSAN BERMORAL ADALAH INSAN YANG BAHAGIA

Bila kita bermoral, masyarakat menyayangi dan menyukai kita, Tuhan juga sayang akan kita, yang paling penting, hati kita lapang, selesa dan bahagia

SEMOGA BERJAYA

PENDIDIKAN MORAL TIDAKLAH SUSAH.
YANG PENTING USAHA SEDIKIT, DISIPLIN,
DAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA

xOnline Design

Friday, 14 August 2009

PANDUAN MENJAWAB PENDIDIKAN MORAL SPM

Friday, 14 August 2009
Menjawab kertas 1225/1 memerlukan formula yang tepat. Jadi cikgu cadangkan pelajar semua pastikan telah menguasai formula tersebut sebelum menduduki peperiksaan.

Bahagian A: Soalan Struktur

1. Soalan nilai, definisi nilai dan penjelasan nilai

Untuk menjawab soalan ini mesti mahir:
 • kenalpasti nilai berdasarkan situasi soalan
 • hafal definisi nilai atau kata kunci
 • kaitkan definisi dengan situasi soalan
Contoh soalan

Nyatakan/berikan/senaraikan nilai (1 markah untuk 1 nilai)

1. Nyatakan  satu nilai yang diamalkan oleh Anita (1 markah)
2. Berikan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia (1 markah)
3. Senaraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja (2 markah)
4. Nyatakan tiga nilai patut diamalkan oleh Raj. (3 markah)

Nyatakan/berikan maksud/definisi nilai (2 markah)

1. Nyatakan maksud nilai yang di atas (2 markah)
2. Berikan definisi nilai seperti di 1(a). (2 markah)
3. Tuliskan erti definisi dua nilai di 2(a) (4 markah)
4. Berikan makna nilai yang di nyatakan di atas (2 markah)

Huraikan/jelaskan/terangkan (2/3 markah) 

1. Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh Anita (2 markah)
    Jawab dalam 2 ayat sahaja. (N. W+kk.)
2. Jelaskan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia (3 markah)
    Jawab dalam 3 ayat. (N. W+kk. contoh.)
3. Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja (4 markah)
    Jawab 2 ayat untuk setiap nilai. (N1. W+kk(N1). N2. W+kk(N2).)

2. Soalan berdasarkan kandungan akademik tingkatan 4 dan 5

Untuk menjawab soalan jenis ini, pelajar perlu menguasai maklumat penting daripada buku teks seperti berikut:
 • Akta
 • Dasar
 • Nama-nama pertubuhan
 • Kesan sesuatu isu/fenomina/masalah
 • Sebab sesuatu isu/fenomena/masalah
 • Cara mengatasi sesuatu isu/fenomina/masalah 
Contoh soalan

Berikan/senaraikan/nyatakan nama/akta/watak/organisasi dll
1. Berikan satu agensi kerajaan yang melindungi hak pengguna. (1 markah)
2. Senaraikan tiga badan bukan kerajaan yang membela hak pengguna (3 markah)
3. Nyatakan satu organisasi dunia yang melindungi haiwan. (1 markah)
4. Senaraikan dua tokoh sukan negara yang kamu tahu. (2 markah)
5. Nyatakan satu akta yang melarang kita membocorkan maklumat sulit kerajaan. (1 markah)

Berikan/senaraikan/nyatakan/cadangkan cara/kesan/kepentingan/punca ......
1. Cadangkan satu cara mengatasi pencemaran alam. (1 markah)
2. Senaraikan dua kesan pencemaran alam. (2 markah)
3. Nyatakan tiga kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. (3 markah)
4. Berikan dua punca pencenaran alam. (2 markah)

Bincangkan/jelaskan/huraikan/terangkan cara/kesan/kepentingan/punca/ .....
1. Bincangkan satu cara mengatasi pencemaran alam. (2 markah)
    Cadangan. Contoh.
2. Jelaskan dua kesan pencemaran alam. (4 markah)
    Kesan 1. Contoh. Kesan 2. Contoh.
3. Huraikan satu kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. (2 markah)
    Kepentingan. Contoh.
4. Terangkan dua punca pencemaran alam. (4 markah)
    Punca 1. Contoh. Punca 2. Contoh.


JAUHI KESILAPAN DI BAWAH

Penulisan Nilai
 • kemampanan alam sekitar
 • hemat tinggi
 • telaransi
 • teloransi
 • kesederhaan
 • tanggungjawab
 • menghargai dan menyayangi alam sekitar
 • cintai akan negara
 • cinta kepada negara
 • mematuhi undang-undang dan peraturan
 • kasih sayang kepada keluarga
 • hormat dan taat kepada keluarga
 • menghormati hak golongan kurang upaya
 • sikap terbuka
 • berhemah tinggi
 • percaya kepada tuhan
 • melibatkan diri dalam pembangunan negara
 • mematuhi peraturan & undang2
 • b/jawab
 • peka terhdp isu2 a.sekitar
 • keharmonian ant m"sia dgn a. sekitar
Cuba pelajar sekalian betulkan kesemua kesilapan di atas

Latihan menjawab soalan struktur
Sebelum menjawab:
 1. Teliti situasi dengan teliti dan kenal pasti watak (W) dan isu/tindakan (I).
 2. Kenal pasti nilai (N) dan kata kunci (kk) nilai berdasarkan isu/tindakan.
 3. Baca soalan dan kenal pasti kata tugas.
 4. Perhatikan markah soalan (1 markah = 1 ayat, 2 markah = 2 ayat ...dst)
Formula Menjawab soalan nilai:
2 markah = N. W + kk.
3 markah = N. W + kk. Contoh.

Contoh 1: 2 markah = KA + N. Gn + kk + T.
Nicole menyelamatkan anak kucing yang terjatuh ke dalam longkang.
Jelaskan satu nilai yang diamalkan oleh Nicole (2 markah)

W: Nicole
Gn: dia
T: menyelamatkan anak kucing
Nilai: kasih sayang
kk: perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari hati yang ikhlas
Ayat 1: Nilai kasih sayang.
Ayat 2: Nicole ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan,yang lahir dari hati yang ikhlas.

Penulisan jawapan:
Nilai kasih sayang. Nicole ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari yang ikhlas.

Contoh 2: 3 markah
Rakyat Malaysia sentiasa berusaha dan mencari jalan untuk menaikkan nama negara di persada dunia melalui pelbagai aktiviti.
Huraikan satu nilai yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia melalui usaha ini. (3 markah)
KA: Rakyat Malaysia
Gn: kami  (Jika KA merujuk pelajar dimana T positif, gunakan kita/kami)
T: berusaha menaikkan nama negara
N: Cinta akan negara
kk: perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

Ayat 1: Nilai cinta akan negara.
Ayat 2: Rakyat Malaysia sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.
Ayat 3: Contohnya kami menyertai dan memenangi pertandingan peringkat antarabangsa.

Penulisan jawapan:
Nilai cinta akan negara. Rakyat Malaysia ada perasaan sayang dan bangga kepada negara dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Contohnya kami menyertai dan memenangi pertandingan peringkat antarabangsa.

Bahagian B: Soalan Esei
Bahagian B mengandungi 3 soalan. Pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan sahaja untuk mendapatkan 20 markah. Tetapi jika masih ada masa ..... pelajar digalakkan untuk menjawab baki soalan. Ini kerana pemeriksa akan mengambil 2 markah terbaik daripada 3 soalan tersebut.

Bagi setiap soalan, pelajar perlu memberikan 3 nilai yang difikirkan paling tepat. Mengapa perlu 3 nilai? Sebenarnya nilai yang ke tiga adalah sebagai 'back up' jika nilai 1 /nilai 2 salah.....nilai 3 akan bertindak sebagai penyelamat.

Pelajar juga diingatkan jangan beri lebih daripada 3 nilai. Ini kerana pemeriksa akan mengabaikan jawapan yang berlebihan bagi sesuatu soalan.

Cara menjawab
N1. Gn + def(N1). Contoh. Contoh. Seterusnya N2. W + def(N2). Contoh. Contoh. Akhir sekali N3. W+ def(N3). Contoh. Contoh.
Ingat ye......jawab dalam 1 perenggan sahaja untuk ketiga-tiga nilai.
Formula
Ayat 1 (1 markah): N.
Ayat 2 (2 markah): W+ def.
Ayat 3 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi)
Ayat 4 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi )

Contoh
Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental. Kanak-kanak juga dilindungi daripada menjadi buruh. Mereka berhak mengikuti pendidikan formal di sekolah dan mereka juga berhak mendapat perhatian istimewa daripada ibu, bapa, anggota keluarga dan juga penjaga mereka.
Bincangkan nilai-nilai yang perlu menjadi pegangan setiap orang demi menjamin kehidupan sempurna kanak-kanak.

Ayat 1 (1 markah): N.
Nilai melindungi hak kanak-kanak.

Ayat 2 (2 markah): W+ definisi.
Setiap orang perlu Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna.

Ayat 3 (1 markah): Contoh (bagaimana mengamalkan nilai/definisi)
Contohnya memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah.

Ayat 4 (1 markah): Contoh(bagaimana mengamalkan nilai/definisi )
Contoh seterusnya melindungi kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental

Cara menulis jawapan:
Nilai melindungi hak kanak-kanak. Setiap orang perlu Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna. Contohnya memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah. Contoh seterusnya melindungi kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental 

340 comments:

 1. Hello!Pn Noraini.saya ialah Lee Kit Mei dari 5ak2.ini ialah adik i punya blog.I nak tanya soalan struktur 4m cuma tulis Ka+n.Gn+def+t,sahaja.kan? Kalau 6m Ka+n.Gn+def+t.ini supaya....,kan?Dlm esei, tulis full format.kan?

  ReplyDelete
 2. Hi Kit Mei...

  Cikgu rasa Kit Mei maksudkan 4 markah untuk 2 nilai dan 6 markah untuk 3 nilai kan.....

  Ya.....betul....pandai.....

  ReplyDelete
 3. cikgu, kamu ada tak soalan pengetahuan umum yang ada dalam buku teks?

  ReplyDelete
 4. Hi Vick...

  soalan pengetahuan am didapati daripada isu-isu terkini. Vick bolehlah senaraikan isu-isu yang hangat diperkatakan dan cuba kaitkan dengan nilai-nilai yang paling sesuai. rujuk guru untuk pastikan ianya betul.

  Contoh isu semasa:

  Isu Selsema Babi H1N1
  Peperangan saudara
  Gejala sosial di kalangan remaja
  Isu perpaduan
  Isu pencemaran
  Isu kesihatan
  Dll..............

  ReplyDelete
 5. HI PELAJAR SEMUA....

  TERIMA KASIH KERANA MENGHUBUNGI CIKGU, CIKGU MINTA MAAF KERANA AGAK LEWAT MENJAWAB BEBERAPA PERSOALAN ANDA DISEBABKAN MASALAH SERVER DI TEMPAT CIKGU.

  BAGI PELAJAR SELAIN DARIPADA SMK TAMAN KOSAS, CIKGU HARAP PELAJAR DAPAT SERTAKAN NAMA DAN SEKOLAH ANDA BAGI SETIAP PERSOALAN YANG DIBERIKAN.

  TERIMA KASIH

  ReplyDelete
 6. cikgu, boleh bagikan satu list tentang apa isu boleh dikaitakan dengan apa-apa nilai? terima kasih

  ReplyDelete
 7. Hi Vick..

  Wah panjang list tu Vick.... Sebenarnya kebanyakan isu memberi kata kunci untuk sesuatu nilai. Pelajar perlu buat latihan sendiri.

  Contohnya:

  Apakah nilai yang perlu diamalkan oleh pelajar yang ponteng sekolah?

  Kegiatan ponteng sekolah adalah melanggar peraturan sekolah - nilai mematuhi peraturan dan undang-undang

  Pelajar yang ponteng sekolah akan dipandang rendah oleh orang lain - nilai hemah tinggi

  Ponteng sekolah adalah juga sebenarnya perbuatan yang lari daripada tanggungjawab sebenar pelajar yang sepatutnya belajar - nilai bertanggungjawab

  KESIMPULAN: PELAJAR YANG PONTENG SEKOLAH PERLU MENGAMAlKAN NILAI MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG, NILAI HEMAH TINGGI DAN NILAI BERTANGGUNGJAWAB

  ReplyDelete
 8. Vick juga boleh klik site MWENGESAN KESILAPAN DALAM PEPERIKSAAN dan CONTOH SKRIP JAWAPAN CALON

  ReplyDelete
 9. cikgu, saya mahu list akta, tokoh atau persatuan yang boleh duitanya dalam SPM.boleh tak?

  ReplyDelete
 10. saya juga mahu common isu and common nilai.kerana kebiasaannya tak tahu apa nilai yang boleh diletakkan bagi sesetengah isu

  ReplyDelete
 11. hi ,, saya bobby,,, plajar dari sabah.. nak tnya, klu esei tuh, bahan yang diberi ialah pantun o puisi, then , bila kita tulis contoh pelaku, kita tulis orang atau esei? i mean nak kaitankan dgan situasi?

  ReplyDelete
 12. oh lupa lagi.. ckgu sya ckp klu jwb soalan nilai mesti pakai formula N+P+C? nilai , penerangan dan contoh? sebenarnya format baru ne mahukan berapa nilai dalam esei?

  ReplyDelete
 13. Hi Vick...

  Senarai akta, tokoh dan pertubuhan serta persatuan yang mungkin di soal dalam SPM ada di buku teks tingkatan 4 dan 5.

  Pelajar-pelajar tingkatan 4 cikgu ada membuat scrap book mengenai senarai akta dan dasar tersebut. Kalau sempat cikgu akan cuba masukkan ke dalam blog cikgu untuk panduan Vick dan rakan-rakan yang lain.

  Cikgu harap Vick faham....sekarang cikgu sedang membuat persiapan menyambut Hari Raya. Jadi semua aktiviti blog cikgu agak slow di bulan puasa ini.

  ReplyDelete
 14. Hi Bobby

  Kenal pasti karektor di dalam pantun, puisi atau lagu yang diberikan. Bagaimana pun harus berhati-hati. Teliti soalan dan fahami siapakah karektor yang diharap dapat mengamalkan nilai yang di harapkan.

  CONTOH: (petikan puisi daripada buku teks ting 4 m.s 41)

  Ah, kanak-kanak
  biar berlainan agama
  biar berlainan bangsa
  mereka saling bersalaman
  dan berpeluk mesra
  Tanpa menghiraukan adat dan budaya;
  membina keakraban tanpa curiga
  membentuk perpaduan tanpa prasangka
  bersatu hati membentuk jati diri
  ke arah wawasan lebih bererti!

  SOALAN:

  Huraikan nilai yang telah di amalkan di dalam puisi di atas seiring dengan harapan kerajaan untuk mencapai 1 Malaysia

  KAREKTOR: Kanak-kanak
  TINDAKAN: Saling bersalaman, berpeluk mesra, membina keakraban, membentuk perpaduan, bersatu hati, membentuk jati diri.
  ISU: Harapan kerajaan untuk mencapai 1 Malaysia,
  ke arah wawasan lebih bererti
  NILAI: Toleransi, hidup persama secara aman, kasih sayang, cinta akan negara

  CONTOH JAWAPAN:

  kANAK-KANAK BERLAINAN BANGSA TELAH MENGAMALKAN NILAI TOLERANSI. MEREKA SANGGUP BERTOLAK ANSUR, SABAR DAN MENGAWAL DIRI BAGI MENGELAKKAN PERTELINGKAHAN SESAMA MEREKA . CONTOHNYA MEREKA MEMBINA KEAKRABAN TANPA CURIGA. INI SUPAYA MEREKA DAPAT MENYAHUT HARAPAN KERAJAAN UNTUK MENCAPAI 1 MALAYSIA. SETERUSNYA MEREKA TELAH MENGAMALKAN NILAI .............................. AKHIR SEKALI MEREKA TELAH MENGAMALKAN NILAI.................... .

  ReplyDelete
 15. Bobby.....

  Setiap soalan esei hanya memerlukan 3 nilai sahaja. Jangan lebih. 1 nilai akan membawa 5 markah. Jadi 2 nilai membawa 10 markah. Nilai yang ketiga bertindak sebagai back up. Sekiranya nilai 1 atau 2 salah, nilai 3 akan diambil kira pula.

  ReplyDelete
 16. Okay..harap sempat ya..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 17. thanks cikgu.. btw bleh tahu, cigu pmeriksa kertas ker?hee.. bobby nak promote blog ckgu d skul lah, bleh ?

  ReplyDelete
 18. cikgu ada msn o ym ? boby

  ReplyDelete
 19. cikgu, tengok teknik kamu macam moral menjadi senang.susah hanya KBKK soalan.ada teknik menjawab KBKK soalan tak?

  ReplyDelete
 20. Hi Bobby...

  I have no problem with you promoting my blog to your school. Harap-harap ia boleh beri faedah kepada semua.....

  ReplyDelete
 21. Hi Vick...

  Vick beri cikgu 1 soalan KBKK...cikgu akan cuban jawab.

  ReplyDelete
 22. Vick....

  Belum sempat masukkan akta dan dasar....everyday cikgu keluar........agak sibuk...

  ReplyDelete
 23. maksud cikgu ialah, akta list sudah siap kah? wow..hope can upload it or send it to my mail or post it to me..heheok one soalan KBKK here

  Pada pandangan anda, apahkah kesan jika hak kanak-kanak diabaikan?

  apakah teknik-teknik yang boleh digubnakan untuk mencari jawapan?

  saya memang suka teknik menjawab nilai.agak senang untuk mencari huraian bagi soalan struktur.adakah itu format terbaru? dan tumpang tanya, adakah cikgu penyemak SPM kertas bagi moral?

  ReplyDelete
 24. Vick...

  Di dalam peperiksaan sebenar, soalannya akan menjadi begini:

  A:
  Berikan 2 kesan jika hak kanak-kanak diabaikan.

  Contoh jawapan:

  1. Persekolahan kanak-kanak akan diabaikan.
  2. Kanak-kanak akan didera sewenangnya


  B:
  Huraikan 2 kesan jika hak kanak-kanak diabaikan

  Contoh jawapan:

  1. Pendidikan kanak-kanak akan diabaikan. Akibatnya masa depan kanak-kanak akan menjadi gelap
  2. Kanak-kanak akan didera sewenangnya. Akibatnya kanak-kanak membesar dalam ketakutan.

  Format yang cikgu berikan telah digunakan beberapa tahun kebelakangan. Tahun ini masih sama,tetapi dimudahkan sedikit.

  Bagaimana pun cikgu lebih suka jika pelajar kekalkan cara yang sama. Kerana terjamin selamat.

  Cukup kalau cikgu katakan 37 pelajar cikgu dapat A1 dan 10 dapat A2 dalam peperiksaan SPM tahun lalu. Bermakna teknik menjawab yang cikgu ajat adalah betul, tepat dan berkesan.

  ReplyDelete
 25. Ada cara untuk mendapat jawapan bagi soalan KBKK?

  ReplyDelete
 26. Hi Vick...

  Soalan-soalan sebegini hanya perlukan common sense. Ia berkisar dengan kehidupan seharian sahaja.

  Kesan/punca pencemaran air.....
  Kesan/punca pencemaran udara....
  Kesan/punca pencemaran tanah.....
  Kesan/punca kenaikan harga barangan.....
  Kesan/punca keruntuhan akhlak......
  Kesan/punca salah laku pelajar.....
  Kesan/punca keruntuhan keluarga.....

  Semuanya boleh kita lihat setiap hari di TV, akhbar, majalah, buku dan radio.

  ReplyDelete
 27. Oh..baiklah.sekarang problem I hanyalah akta akta tersebut dan pengetahuan umum soalan.

  ReplyDelete
 28. harap-gharap cikgu akan upload secepat mungkin

  ReplyDelete
 29. cikgu, boleh tak upload sedikit pengetahuan umum soalan?

  ReplyDelete
 30. Hi Vick...

  Maaf buat masa ini cikgu belum sempat lagi untuk mengumpul soalan tersebut. Perlukan masa yang banyak untuk mencari dan mengumpulnya.

  ReplyDelete
 31. Ok.terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 32. excuse me teacher, for the first part(A), if the question asked us to Huraikan/jelaskan/terangkan the nilai, can i straightaway answer it by writing the nilai and followed by my huraian?

  example :
  situasi - kebelakangan ini pelajar semakin kerap ponteng kelas
  question - huraikan nilai yang perlu diamalkan dalam situasi di atas
  answer - Nilai bertanggungjawab. Kita perlu sanggup untuk memikul dan melaksanakan tugas sebagai pelajar dengan sempurna.

  during my normal exams, my teacher accepted the way i answer. but i am not sure whether it is correct to answer it like this for spm.

  ReplyDelete
 33. Maaf cikgu lewat respon....PMR sedang berlangsung.

  Cara yang anda gunakan dikatakan akan diterima mulai tahun ini. Bagaimanapun pada tahun-tahun yang lalu cara ini tidak diterima.

  Bagaimana pun cikgu lebih selesa pelajar cikgu gunakan cara yang cikgu sarankan di blog ini kerana terjamin diterima.

  ReplyDelete
 34. Hi Cikgu!
  Saya dari sekolah smkss17.
  Cikgu nak tanya soalan esei.
  Sekiranya soalan di tanya 2 nilai. bolehkah saya memberi nilai yang lebih.

  ReplyDelete
 35. Hi Simon...

  Memang disarankan pelajar beri 3 nilai untuk soalan esei.

  Nilai ke3 sebagai 'backup' sekiranya salah 1 nilai yang 2 itu salah. Jika semua nilai betul, markah diberi bagi 2 nilai terbaik.

  ReplyDelete
 36. hi cikgu,
  saya alice dari sekolah SMKN,
  boleh saya tanya tentang soalan asei
  kalau saya jawab satu nilai dalam satu perenggan, dan nilai kedua dalam perenggan yang baru, boleh tak???

  harap cikgu boleh cepat reply me, terima kasih, cikgu...

  ReplyDelete
 37. Alice...

  Maaf lewat sedikit cikgu respond.

  Tidak salah jika Alice jawab dalam beberapa perenggan. Tetapi lebih baik/lebih untung jawab dalam 1 perenggan sahaja untuk semua 3 nilai.

  Ini kerana jika contoh/huraian nilai 1 sesuai untuk nilai 3, dan contoh/huraian nilai 3 sesuai pula untuk nilai yang lain, markah akan diberi berdasarkan kesekuaian tersebut.

  Tetapi jika Alice jawab dalam perengan berbeza, maka contoh/huraian nilai berkenaan tidak boleh di sesuaikan dengan nilai di perenggan yang lain.

  ReplyDelete
 38. Hello. Saya nak tanya bagi soalan jelaskan, terangkan, huraikan untuk soalan struktur, untuk kata kunci bagi satu sahaja atau dua kata kunci? Dulu saya guna satu sahaja betul tapi sekarang cikgu saya suruh guna dua. Kalau guna dua kata kunci kan macam definisi?

  ReplyDelete
 39. Ada 5 kata kunci utk tiap nilai. Pelajar mesti gunakan sekurang-kurangnya 3 kata kunci untuk jenis soalan di atas.

  CONTOH SOALAN:
  Jelaskan nilai yang perlu Anil amalkan untuk cemerlang dalam peperiksaan.

  Nilai: kerajinan
  Kata kunci: usaha berterusan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, daya maju

  CONTOH JAWAPAN (gunakan 3 kata kunci)
  Anil perlu amalkan nilai kerajinan. Dia perlu berusaha berterusan, dengan kegigihan dan dedikasi untuk cemerlang dalam peperiksaan

  ReplyDelete
 40. so eventhough it sounds like definisi it's still ok as long you have at least 3 kata kunci?

  ReplyDelete
 41. Yes...it is the half complete definition. Only aplicable for questions "jelaskan, terangkan and huraikan". Do not use the above method for questions "maksud, definisi, makna". If you do so, you will only be awarded 1 instead of 2 marks.

  ReplyDelete
 42. cikgu
  saya tengok cikgu bagi contoh jawapan dalam esei tetapi cara jawapan cikgu ada sikit tak sama dengan cikgu saya yang ajar...
  cikgu saya ajar menggunakan cara 'KADET' iaitu satu nilai, kata kunci nilai pertama,tindakan(bagaimana),kata kunci nilai kedua,tindakan(mengapa)

  cikgu bagi ialah nilai,penerangan nilai dengan tindakan,contoh,supaya.....

  yang mana satu lebih baik dan selamat

  ReplyDelete
 43. Alice...

  Bagi sekolah daerah Hulu Langat, seperti sekolah cikgu, kami memang gunakan formula KADET. Cara yang cikgu tunjukkan adalah mengikut formula KADET.

  Penerangan nilai bermaksud
  GANTI NAMA(GN)+DEFINISI/KATA KUNCI+ISU/TINDAKAN

  Ayat 1(1 mark): Karektor+Nilai.
  ayat 2(2 mark): Gn+kata kunci/def+tindakan/isu
  Ayat 3(1 mark): How/contoh
  Ayat 4(1 mark): Why

  Cikgu dimaklumkan bahawa pada tahun ini cara menjawab dipermudahkan atas sebab ruang menjawab yang lebih sedikit. Bagaimanapun cikgu lebih suka jika pelajar menggunakan formula KADET yang asal kerana ianya lengkap dan selamat.

  SEMOGA ALICE DAN SEMUA PELAJAR PENDIDIKAN MORAL CEMERLANG DALAM SPM INI

  ReplyDelete
 44. hi cikgu,
  terima kasih atas penjelasan kepada saya...
  saya meminta maaf kalau ayat saya ada silap tulis apa-apa...
  maafkan saya cikgu dan terima kasih banyak-banyak...

  ReplyDelete
 45. yox said..

  cikgu,saya nak tanya,bolehkah saya jawab mcm ni utk soalan esei.sy bagi satu contoh

  1.huraikan dua nilai......yg harus diamalkan Anggota Tentera.

  sy bagi jawapan utk satu nilai

  (Nilai cinta akan negara) harus diamalkan.(Anggota tentera) harus (sayang dan bangga terhadap negara),mereka (tidak boleh membenarkan kuasa asing menjajah negara) mereka yang tercinta.(Anggota tentra) juga perlu (meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri),mereka harus (mempertahankan negara dahulu sblom berfikir tentang diri)

  nilai+(ka+kk)+contoh+(ka+kk)+contoh.kalo sy jawab mcm formula ni?

  ReplyDelete
 46. maafkan saya cikgu, saya eva. Sekolah saya mengajar format lain dari cikhu untuk menhawab esei iaitu :
  ayat 1: KA+N.
  ayat 2: Gn+KK1+isu
  ayat 3: contoh1 /how1
  ayat 4: Gn+KK2+isu
  ayat 5: contoh 2/ how 2

  harap cikgu menunjukkan format yang tepat untuk saya. terima kasih!

  ReplyDelete
 47. cikgu**
  menjawab**

  ReplyDelete
 48. yaya...cikgu saya pun ajar sama dengan cikgu sekolah Anonymous d ...'KADET'
  ayat 1: KA+N.
  ayat 2: Gn+KK1+tindakan
  ayat 3: contoh1 (how)
  ayat 4: Gn+KK2+isu
  ayat 5: contoh 2 (why)

  so now i got sikit blur...

  ReplyDelete
 49. cikgu, saya diajar bahawa satu nilai ada 5 ayat..same seperti alice..jadi bagaimana?

  Kalau soalan ialah terangkan, jelaskan, mesti guna 3 KK? tapi kita hanya ada 2 KK saje. Cikgu saya ajar saya gunakan salah satu KK

  kalau terangkan satu nilai.....(2m)
  Beri nilai then kk(huraian)

  Kalau Terangkan satu nilai .....(3m)
  Beri nilai then kk(huraian) then contoh.

  Betul tak teknik ini?

  ReplyDelete
 50. Alice, Yox, Eva, Vick.....

  Cara cikgu pelajar semua sama dengan cara yang cikgu berikan. Cuma cikgu gabungkan kedua-dua kata kunci dalam 1 ayat. Kerana itu cikgu kurang 1 ayat.

  Kalau pelajar semua sudah biasa dan selesa dengan cara yang cikgu pelajar ajar, teruskan...dengan cara itu...

  ReplyDelete
 51. selamat sejahtera cikgu...
  saya dari SMKTaman Connaught..

  saya nak tanya tentang skema jawapan yang diberikan oleh JPWP baru-baru ini....

  Kadang-kadang nilai yang kita anggapkan betul tapi sebenarnya salah dalamnya, namun jawapan yang diberikan dalam skema dikatakan bahawa tidak logik dalam soalan..

  bagaimanakah kita akan lebih memahami kehendak soalan dengan tidak menggunakan nilai yang salah? harapkan cikgu memahami apa yang sedang saya terangkan...

  terima kasih banyak-banyak cikgu

  ReplyDelete
 52. Vick..

  Sekarang cikgu faham mengapa Vick keliru. Di sekolah Vick belajar, kk dibahagikan kepada 2 ayat. Jadi yang cikgu Vick ajar tentang cara jawab soalan terangkan, jelaskan, huraikan itu adalah betul. Teruskan jawab menggunakan cara cikgu Vick.

  Sebenarnya ada banyak cara utk pastikan pelajar dpt jawab soalan dgn berkesan. cara cikgu Vick dan cara cikgu, dua2 pun betul.

  ReplyDelete
 53. Anonymous of SMK Taman Connaught..

  Cari persamaan frasa/perkataan dalam soalan dan definisi nilai.

  Soalan berkaitan pencemaran, bencana alam, tumbuhan, kebersihan, hutan, & kesihatan; semua nilai dr bidang alam sekitar boleh digunakan, ditambah nilai2 bidang perkembangan diri yg berkatan dgn soalan.

  Soalan berkenaan undang2, akta, & peraturan; nilai mematuhi peraturan dan undang-undang & nilai2 lain yang sesuai

  Soalan mengenai oku; nilai menghormati hak golongan kurang upaya & nilai2 perkembangan diri yg berkaitan serta nilai mematuhi peraturan dan undang-undang-jika sesuai dgn soalan

  ReplyDelete
 54. tapi cikgu, saya selalu tak dapat nilai yang paling tepat..mcam mana atasi masalah ini??


  Teknik ini betul?
  Terangkan satu nilai .........(2m)
  Nilai. Huraian dengan KK .

  Teranglan satu nilai ...........(3m)
  Nilai. Huraian dengan KK. Contoh/Huraian selanjutnya

  ReplyDelete
 55. Kata kunci pilih salah satu sudah boleh kan? tapi saya tengok example cikgu guna 2 KK..perasaan dan bangga( Cinta akan negara)

  ReplyDelete
 56. Vick,

  Yang itu kena banyak praktis. Tapi buat masa ini, cukup kalau Vick cari persamaan perkataan/frasa antara soalan/isu dgn definisi/kata kunci.

  Terangkan,jelaskan,huraikan 1 nilai .....(2m)
  2m = 2 ayat
  Ka+N. Gn+kk + isu/tindakan.
  Ana amalkan nilai kerajinan. Dia berusaha berterusan,cekal dan gigih untuk lulus dalam SPM.

  Terangkan,jelaskan,huraikan 1 nilai .....(3m)
  3m = 3 ayat
  Ka+N. Gn+kk+isu/tindakan. Contoh/why.
  Ana amalkan nilai kerajinan. Dia berusaha berterusan,cekal dan gigih untuk lulus dalam SPM. Contohnya dia mengambil kelas tuition.

  Ya pilih 1 kk sahaja. Kalau nak gunakan kedua2 kk pun boleh. Kk boleh disusun dengan beberapa cara. Kerana itu ada sedikit perbezaan. Sekarang ini Vick hanya tumpukan pada kk yang telah cikgu Vick ajarkan.

  ReplyDelete
 57. cikgu,
  saya ada satu soalan lagi...
  kalau ada masa, saya jawab tiga-tiga soalan esei,then the pemeriksa akan periksa ketiga-tiga jawapan soalan itu ke?? atau cuma periksa dua soalan yang depan shj, yang soalan ketiga abaikan ??? kerana percubaan yg lalu, kawan saya jawab semua tiga soalan esei tapi cikgu saya cuma periksa dua soalan sahaja, yg ketiga cikgu saya tak periksa...

  terima kasih...

  ReplyDelete
 58. Jadi cara menjawab saya betul?
  Boleh cikgu post satu atau dua soalan sini? mahu confirm sekejap

  thx

  ReplyDelete
 59. Alice,

  Pemeriksa akan periksa ketiga-tiga jawapan. 2 markah tertinggi akan diambil kira. Tetapi jika markah bagi soalan 1 & 2 sudah perfect 10 + 10, tidak perlulah pemeriksa menyemak soalan ketiga, betul tak?

  ReplyDelete
 60. Vick,

  Ravi telah menggunakan kreaviti untuk mencipta kad ucapan hari bapa untuk bapanya.

  SOALAN ESEI
  - Bincangkan nilai-nilai yang Ravi amalkan.

  JAWAPAN 5 AYAT
  Ravi telah amalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada perasaan cinta yang mendalam terhadap bapanya. Contohnya dia mencipta kad ucapan hari bapa untuk bapanya. Ravi juga ada perasaan kasih yang berkekalan terhadap bapanya. Ini kerana bapanya telah banyak berkorban untuknya.

  JAWAPAN 4 AYAT
  Ravi telah amalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap bapanya. Contohnya dia mencipta kad ucapan hari bapa untuk bapanya. Ini kerana bapanya telah banyak berkorban untuknya.

  SOALAN STRUKTUR

  - Berikan 1 nilai yang Ravi amalkan ( 1 markah)

  Nilai kasih sayang terhadap keluarga

  - Berikan maksud nilai di atas (2 markah)

  Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

  - Jelaskan 1 nilai yang Ravi amalkan. (2 markah)

  Ravi telah amalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap bapanya.

  - Huraikan 1 nilai yang Ravi amalkan. (3 markah)

  Ravi telah amalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap bapanya. Contohnya dia mencipta kad ucapan hari bapa untuk bapanya.

  ATAU

  Ravi telah amalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap bapanya. Ini kerana bapanya telah banyak berkorban untuknya.

  ReplyDelete
 61. ya, betul...i pun cakap macam tu...tapi cikgu saya tak semak kawan saya punya, yang markah 2 soalan depan pun belum dapat penuh lagi...cikgu saya terus ambil sahaja markah tu...tak semak soalan yg ketiga kawan saya jawab tu...so i tanya cikgu, cuma nak pastikan sahaja...
  terima kasih banyak banyak, cikgu...

  ReplyDelete
 62. cikgu,
  maafkan saya kerana asyik tanya soalan
  [Ng Tuan Lam menjadi pengerusi Persatuan Pengguna di peringkat daerah. Setiap hari dia menerima aduan daripada ahli tentang pelbagai muslihat peniaga yang memperdaya pengguna. Tuan Lam melantik seorang peguam untuk membantu persatuan bagi menyelesaikan masalah pengguna yang teraniaya.]
  Huraikan DUA nilai tujuan penubuhan Persatuan Pengguna. [4 markah]
  JAWAPAN :
  (i)melindungi hak pengguna
  -Persatuan menerima aduan ahli dan mengambil
  tindakan terhadap aduan itu untuk melindungi
  hak pengguna.
  (ii)Untuk menyatupadukan pengguna
  -Penubuhan persatuan untuk menyatupadukan
  ahli dan mewujudkan kerjasama antara ahli
  persatuan untuk bersuara dan bertindak
  terhadap isu-isu kepenggunaan.

  saya rasa jawapan ini macam salah...
  adakah jawapan ini salah???
  cikgu boleh tolong betulkan...
  terima kasih...

  ReplyDelete
 63. Alice,

  Soalannya agak kurang jelas. Dalam SPM nanti, soalannya akan lebih jelas.

  Cadangan jawapan cikgu:

  Tuan Lam mengamalkan nilai melindungi hak pengguna ketika menubuhkan persatuan pengguna. Beliau bertujuan memelihara hak pengguna untuk mendapat perkhidmatan berkualiti dengan cara mengumpul aduan daripada ahli tentang muslihat peniaga yang memperdaya pengguna.

  Tuan Lam mengamalkan nilai keadilan ketika menubuhkan persatuan pengguna. Beliau bertindak saksama dan tidak berat sebelah dengan melantik peguam persatuan untuk membantu pengguna yang teraniaya mendapat keadilan.

  ReplyDelete
 64. cikgu,
  saya pelajar dari SMK Taman Connaught..

  bagaimanakah menjawab esei dengan menggunakan kata kunci ?

  kerana saya tidak mempunyai keyakinan yang cukup untuk menulis definisi tersebut...

  terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 65. Hi pelajar dr SMK Tmn Connaught,

  Cikgu cadangkan anda visit post cikgu 'KATA KUNCI NILAI (bagi pelajar yang agak lemah)'. Cuba hafal, dan gunakannya utk menjawab soalan struktur dan juga esei.

  ReplyDelete
 66. tapi adakah cara menjawab adalah sama dengan definisi?

  cikgu,
  dalam satu soalan struktur yang sama boleh tak guna kasih sayang dan kasih sayang terhadap keluarga?

  Hal ini demikian kerana kedua-dua nilai ini agak sama maksudnya.

  terima kasih cikgu..
  pelajar dari SMK Taman Connaught

  ReplyDelete
 67. Anonymous,

  1. Ya, sama.

  2. Tidak boleh gunakan nilai kasih sayang & kasih sayang terhadap keluarga serentak. Kerana spt yg anda nyatakan, kedua2nya sama maksud. Begitu juga nilai bertanggungjawab & nilai tanggungjawab terhadap keluarga, juga tidak boleh digunakan serentak.

  ReplyDelete
 68. Hi cikgu...
  Defini mehormati hak golongan kurang upaya.
  Memberi atau memberikan layanan yang sopan kepada golongan upaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.?

  ReplyDelete
 69. Bolehkan saya mendapat alamat email cikgu???

  ReplyDelete
 70. Hai anonymous,

  Jangan susah hati mengenai perkataan dalam definisi nilai. Boleh tambah/buang imbuhan untuk sesuaikan ayat. Yang penting maksud tidak lari. Jadi memberi/memberikan, dua2 pun betul.

  ReplyDelete
 71. Xiang,

  1. ainisharin@yahoo.com
  2. ainisharin@gmail.com

  ReplyDelete
 72. cikgu, saya nampak cikgu selalu gunakan 2 KK dalam penerangan.Boleh guna satu je??? dan Cikgu eloklah kita elakkan daripada menggunakan perkataan telah jika soalan tak ada tulis..macam soalan Ravi tersebut.Cikgu terguna.

  Maksud cikgu ialag boleh guna 5 ayat atau 4 eyat bagi satu nilai???

  Jadi saya harus ikut cara cikgu saya?

  ReplyDelete
 73. Vick,

  1. Utk soalan esei mesti 2kk. Utk soalan struktur, boleh guna 1kk atau 2kk. Cikgu dh biasa dgn 2kk

  2. Jika soalan ada 'telah, harus, perlu, patut'; jawapan MESTI ada juga. Dlm soalan Ravi mmg ada 'telah'.

  3. Soalan esei, boleh jwb 4 ayat/5 ayat. Jika dah guna 5 ayat, teruskan dgn 5 ayat. Jika dah guna 4 ayat, teruskan dgn 4 ayat. Jgn tukar2.

  4. Vick mmg boleh ikut cara cikgu Vick.

  ReplyDelete
 74. esei saya tahu guna 2 KK

  Nilai + Huraian(KK pertama) + contoh + huraian (KK kedua) + contoh

  macam ini?

  ReplyDelete
 75. Dalam soalan Ravi adakah 'telah'? soalannya ialah bincangkan Nila yang Ravi amalkan

  Jawapan saya suppose to be

  Nilai yang Ravi amalkan ialah.....

  ReplyDelete
 76. Vick,

  Bila ada perkataan 'telah' dlm SOALAN, MESTI guna 'telah' dlm JAWAPAN.

  Nilai yg TELAH Ravi amalkan ialah.......
  Ravi TELAH amalkan nilai ...............

  Kalau soalan tiada 'telah' JANGAN guna 'telah dlm jawapan.

  Dlm kes di atas, diceritakan bahawa Ravi dah bertindak sesuai dgn nilai berkenaan. Kerana itu, kena tulis 'telah', menunjukkan kita faham bahawa Ravi dah bertindak sesuai dgn nilai itu.

  Dgn kata lain, utk pastikan penggunaan 'telah', tanya diri kita sendiri "karektor dah amalkan nilai itu ke?" Kalau dah, MESTI tulis 'telah' kalau belum, JANGAN tulis 'telah'.

  ReplyDelete
 77. selamat sejahtera cikgu,

  untuk soalan struktur ( jelaskan,huraikan)
  kalau saya hanya gunakan satu KK ( CTH: nilai kerajinan hanya guna KA + penerangan usaha yang berterusan + tindakan) boleh tak?

  Dan utk nilai-nilai bagi essay.. yg mana lbh baik? 3 nilai dlm satu perenggan atau satu nilai bagi satu perenggan ?

  Saya harap cikgu blh reply ASAP.. saya dahului dgn ucapan terima kasih..

  ReplyDelete
 78. Nicole,

  1. Soalan struktur hanya perlukan 1 kk. Kalau nak gunakan 2 kk pun tak salah. Betul contoh yg Nicole berikan itu.

  2. Lebih baik 3 nilai dlm 1 perenggan.

  ReplyDelete
 79. tq dan cikgu..
  salah seorang guru moral di sekolah saya berkata bagi soalan struktur (jelaskan,huraikan)
  perlu guna KA + seluruh definisi cth bagi nilai kepercayaan kepada tuhan : keyakinan wujudnya tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dgn prinsip rukun negara + tindakan
  adakah cara itu betul?
  atau guna kata kunci ( cth: keyakinan wujudnya tuhan/ mematuhi suruhannya ) sahaja?
  yang mana lbh baik?

  ReplyDelete
 80. Nicole,

  Maaf cikgu lewat sedikit respond.

  Soalan struktur hanya perlukan 1kk sahaja.

  Soalan esei perlukan 2kk.

  CONFIRM....

  ReplyDelete
 81. Nicole,

  Setiap hari Sabtu Rama dan ibunya pergi ke kuil untuk bersembahyang.

  Terangkan nilai yang telah Rama amalkan.

  Rama telah amalkan nilai kepercayaan kepada tuhan. Dia mematuhi suruhan Tuhan selaras dengan ajaran agamanya dengan bersembahyang di kuil.

  ReplyDelete
 82. hihi..cikgu,saya nak tanya satu soalan berkaitan dgn soalan esei..adakah semua nilai tulis dlm satu perenggan?

  ReplyDelete
 83. ok..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 84. Lam Chuan Lik,

  Tak salah tulis 1 nilai 1 perenggan.

  Tapi untung dr segi pemarkahan kalau tulis semua nilai dlm 1 perenggan.

  ReplyDelete
 85. cikgu,
  kalau soalan struktur, saya cuma bagi nilai dan penerangan shj, boleh?? saya tak + tindakan...soalan {2 markah }

  ReplyDelete
 86. esok spm, hari ni baru tergesa-gesa nak cari akta dan dasar malaysia... >.< takutnya!

  by : murid smk jalan empat bbb

  ReplyDelete
 87. Alice,

  Thn lepas2 mmg mesti +tindakan. Tapi awal thn ini cikgu dimaklumkan tak perlu +tindakan, kerana ruang utk menjawab di buku soalan akan dihadkan.

  Cadangan cikgu, exam esok, jika ruang menjawab banyak, Alice +tindakan. Jika ruang menjawab sedikit, mmg selamat utk tidak +tindakan.

  ReplyDelete
 88. Anonymous of SMK Jln 4 BBB,

  Hehehe.....biasalah tu....cuba-cuba baca & hafal post cikgu mengenai akta dan dasar.

  Selamat berjaya.

  ReplyDelete
 89. Cikgu , nilai mesti tulis siapa yang mengamalkan ?
  cikgu saya mengajar seperti ini :

  Cantoh soalan :
  Amin membaca buku setiap hari untuk mendapat keputusan yang cermerlang
  Huraikan nilai yang diamalkan oleh Amin

  Bagi stuktur (3m), cikgu saya mengajar seperti ini:
  Nilai kerajinan. Amin mempunyayi usaha yang berterusan untuk mendapat keputusan yang cermerlanh. Contohnya dia akan mengulang kaji pelajarannya setiap petang.

  Bagi soalan esei , cikgu saya juga menggunakan kaedah ini. Cuma buat lagi satu penerangan dan contoh dan guna tiga nilai.

  Kaedahnya :
  Nilai
  Penerangan(Watak+kk+isu)
  contoh
  penerangan(watak+kk+isu)
  contoh

  Cikgu ? boleh tidak menulis XXXX(watak) mengamalkan nilai XXX
  cikgu saya memberikan alasan kerana tulis watak kalau salah watak akan salah semua. Oleh itu dia ajat kita watak hanya tulis dalam penerangan.

  Kaedah ini ada markah ?

  kalau tulis watak , perlu tulis XXX mengamalkan Nilai XXX atau Nilai XX dialmakan oleh XXX ?

  tidak kira stuktur atau esei semua perlu tulis XXX mengamalkan ?

  ReplyDelete
 90. Volt,

  Memang betul formula yg cikgu Volt ajarkan tu...cuma cikgu dah biasa dan selesa dgn formula yg lama (yg cikgu gunakan)...lebih lengkap.

  Mengenai watak tidak ditulis dlm ayat 1 kerana takut salah watak....jika kebetulan watak salah, mmg ayat 1 akan ada markah. Tapi ayat 2 dh salah watak...ianya berkaitan hingga ayat 5...

  ReplyDelete
 91. Hey,
  regarding the essay question, i checked trials kedah and sabah answer scheme, in the answer scheme it's stated 1 mark for nilai, 1+1 for each kata kunci and penergan,

  kinda confuse comparing it with your method, please enlighten me

  ReplyDelete
 92. Hey Deric,

  I don't quite get you. More specific please.

  ReplyDelete
 93. Your method is nilai, definisi+tindakan, why and how. According to the marking scheme it's stated, 1 mark for Nilai, 1 mark for kata kunci 1 , 1 mark for penerangan kata kunci 1, 1 mark for kata kunci 2, 1 mark for peneragan kata kunci 2.

  ReplyDelete
 94. cikgu ~

  dlm soalan esei, perlukah kita mengbahagikan definasi kepada dua ayat, iaitu kk1 dan kk2 ?
  KK1 + contoh , kk2 + contoh ~ 5 ayat ?

  atau terus kk1 dan kk2 dlm 1 ayat ?
  KK1.2 + how + why ~ 4 ayat ?

  terima kasih cikgu ^^

  ReplyDelete
 95. Deric,

  If you have read all the comment above...you might not be confused. Let me refresh.

  There are 2 ways of answering essay question:

  4 sentences
  Ka+N. Gn+def(kk1+kk2)+I/T. Contoh/how. Why.

  5 sentences
  Ka+N. Gn+kk1+I/T. Contoh/how. Dn+kk2+I/T. Why.

  ReplyDelete
 96. Agnes,

  Sebenarnya cara 4 ayat lebih senang dan ringkas. tetapi jika sudah biasa dan selesa dgn cara membahagi definasi kepada dua ayat, iaitu kk1 dan kk2, teruskan sahaja.

  ReplyDelete
 97. Confirm acceptable in SPM 4 ayat?
  And why 1 perenggan better than 3?

  ReplyDelete
 98. Deric...

  Definitely!!! we've been using the same method for years. And with the same method, last year 37 of my students got A1 and 10 got A2.

  3 nilai in 1 perenggan: if the contoh,how,why tidak sesuai dgn nilai yang dimaksudkan, tetapi sesuai dgn nilai yang berikutnya, ianya akan diambil kira sbg jawapan utk nilai yg berikutnya.

  1 nilai i perenggan: contoh, how, why, tidak dapat digunakan utk nilai lain kerana apabila buka perenggan baru bermakna idea tidak berkaitan/sudah putus dgn nilai di perenggan yg lain.

  ReplyDelete
 99. haha ~sebenarnya saya sudah biasa dgn 4 ayat ~

  tapi semua skema memberi markah berdasarkan 5 ayat ~so i tak berapa confirm 4 ayat boleh digunakan tak ~

  jika 4 ayat boleh digunakan ~ hanya hafal difinasi tak perlu risau bagaimana membahagikan kk lagi ~

  terima kasih cikgu ^^

  ReplyDelete
 100. cikgu, adakah maksud nilai saling membantu dan bekerjasama sama dengan nilai bekerjasama?

  ReplyDelete
 101. hello teacher,
  i would like to know when the question asks to state the pertubuhan do we write the long form or just the short form would be enough to get the mark?

  eg can i just write JAS instead of jabatan alam sekitar?

  which is more preferable?

  thank you! =)

  ReplyDelete
 102. Hi Anonymous...

  I would suggest you to write in full

  ReplyDelete
 103. cikgu...
  im frm smkkk penang..
  haha!
  im sry for late msg...
  my teacher is teaching me 3 perenggan for 3 nilai..
  but for yr suggestion,
  3nilai in 1 perenggan..
  i dont know how to write..
  can u giv me a contoh for 3nilai in 1 perenggan?
  pls...
  tis is a last minute..
  im sry for everything
  pls reply me ASAP!

  ReplyDelete
 104. Hi Anonymous...

  Semuanya sama....cuma ianya ditulis dalam 1 perenggan

  Anggota masyarakat perlu mengamalkan nilai Amanah. Mereka perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain untuk membenteras gejala negatif. Contohnya pengarah syarikat tidak menerima rasuah. Ini supaya syarikatnya terus diperayai oleh pelanggan lain. Seterusnya masyarakat perlu mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka perlu menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan untuk membenteras gejala negatif. Contohnya petugas mahkamah tidak melesapkan bukti mahkamah. Ini supaya keadilan dapat dipelihara dan negara kita dihormati negara luar. Akhir sekali masyarakat perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. Mereka perlu sanggup untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan untuk membenteras gejala negatif. Contohnya pegawai BPR siasat pemalsuan mykad. Ini supaya hak rakyat Malaysia tidak dirampas oleh pendatang haram.

  ReplyDelete
 105. PELAJAR SEMUA.....

  SERVER DI TEMPAT CIKGU SANGAT TERUK SEKARANG. SANGAT SLOW.....CIKGU AKAN OFF LINE SEKARANG. CIKGU HARAP SOALAN ESOK SENANG. SELAMAT MALAM DAN SELAMAT BERJAYA

  ReplyDelete
 106. terima kasih banyak banyak cikgu! =)

  ReplyDelete
 107. cikgu..saya lupa tulis esei dalam satu perenggan!! ada pengaruh tak? akan potong markah?? atau?? >< saya terlupa je..

  ReplyDelete
 108. Mun,

  Jangan susah hati. Tak akan potong markah disebabkan tulis dlm bnyk perenggan pun.

  ReplyDelete
 109. cikgu
  halo, cikgu kalau soalan struktur, saya bagi tiga nilai tapi soalan nak dua nilai shj, boleh tak??
  kerana sampai last minit saya baru fikir ada satu nilai lebih sesuai utk soalan tu, yg saya dah tulis tu saya tak potong, saya tambah kat bawah...boleh tak???

  akhir sekali saya ingin mengucap terima kasih kepada cikgu kerana reply my soalan dan blog cikgu telah bantu saya, terima kasih banyak-banyak, cikgu (^.^)

  ReplyDelete
 110. Hi Alice...

  Sorry for my late reply. A little bit caught up with Raya Korban preparation. Do not worry. Actually you did just the right thing.

  ReplyDelete
 111. Hi semua pelajar...

  Sertakan nama pelajar dan sekolah setiap kali sebelum post komen supaya cikgu senang untuk greet ketika respond nanti

  ReplyDelete
 112. HI RESPECTED STUDENTS

  IT WOULD BE GOOD IF YOU COULD READ MY POSTS, THE COMMENTS FROM YOUR FRIENDS, AND MY COMMENTS BEFORE YOU ASK ANY QUESTION.

  THANK YOU

  ReplyDelete
 113. Hai, saya mary dari smk L. Betulkah jika tidak ada pendahuluan dan penutup bagi soalan esei akan ditolak 3 markah?

  ReplyDelete
 114. saya mary dari smkL,saya ada masalah tentang teknik menjawab.
  mana satu jawapan yg paling tepat.

  1. apakah kesannya pencemaran udara. (1m)
  a. kesannya berlakunya jerebu.
  b. berlakunya jerebu.

  * kerana sebelum ini saya dengar tidak boleh terus jawab, perlu ada pendahuluan.

  2. Apakah nilai yang diamalkan.....(1m)
  a. nilai bertanggungjawab
  b. bertanggungjawab
  * mana yg sesuai a / b

  3. Jika soalan yang meminta 1 definisi nilai, dan ada beberapa nilai yang telah disenaraikan, bagaimana menjawab.

  cth. a. nilai berdikari, nilai toleransi, nilai amanah.

  berikan maksud salah satu nilai diatas

  a. sikap bertanggungjawab yg boleh menimbulkan.....

  b. nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yg boleh....

  * mana satu cara menjawab yg paling sesuai a / b, perlulahkah nyatakan nilai yg dipilih sebelum memberi definisi...

  tq, blog puan sgt membantu sya sbg pendidik.

  ReplyDelete
 115. Hi Mary...

  Sebenarnya Pendidikan Moral tidak perlukan pendahuluan ketika menjawab.

  1. apakah kesannya pencemaran udara. (1m)
  a. kesannya berlakunya jerebu.
  b. berlakunya jerebu.

  TERUS SAHAJA JAWAB:
  KUALITI KESIHATAN MANUSIA TERJEJAS (mana-mana jawapan yg betul)

  2. Apakah nilai yang diamalkan.....(1m)
  a. nilai bertanggungjawab
  b. bertanggungjawab
  * mana yg sesuai a / b

  A BETUL MANAKALA B SALAH

  3. Jika soalan yang meminta 1 definisi nilai, dan ada beberapa nilai yang telah disenaraikan, bagaimana menjawab.

  cth. a. nilai berdikari, nilai toleransi, nilai amanah.

  berikan maksud salah satu nilai diatas

  a. sikap bertanggungjawab yg boleh menimbulkan.....

  b. nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yg boleh....

  JANGAN SEKALI-KALI JAWAB SEPERTI B.
  CARA YANG BETUL IALAH:
  a) NILAI AMANAH - SIKAP BERTANGGUNGJAWAB YANG BOLEH ....
  b) SIKAP BERTANGGUNGJAWAB YANG BOLEH....

  saya gembira dapat membantu Marry

  ReplyDelete
 116. saya mary, dari smkL. Berkaitan dgn soalan yang meminta 1 definisi untuk beberapa nilai saya masih kurang jelas.

  kenapa teknik menjawab berikut kurang tepat ? saya mau buat penjelasan dgn pelajar nanti. Selama ini saya hanya bergantung kpd buku2 rujukan saja.

  a. nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab......
  * kenapa teknik menjawab ini (a)kurang tepat.

  b. nilai amanah- sikap bertanggungjawab...
  * berkaitan dgn jawapan b, saya masih kurang jelas kerana ada pendapat mengatakan mesti jawab dlm ayat penuh (tdk boleh ada sengkang/-)

  tq banyak2 kerana byk membantu sya

  ReplyDelete
 117. a. nilai amanah bermaksud sikap bertanggungjawab......
  * kenapa teknik menjawab ini (a)kurang tepat.

  Dalam kursus yang saya hadiri pada tahun 06/07, dinyatakan bahawa jika nilai terus disambung dgn definisi, menggambarkan seolah seluruh ayat itu adalah 1 nilai. Kerana itu Nilai dan definisi mesti diasingkan.

  Contoh:
  - Nilai amanah. Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain
  - Nilai amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain
  - Nilai amanah : Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

  ReplyDelete
 118. Saya mary, terma kasih banyak2. Puan telah menjawab segala persoalan saya selama ini. Segala masalah berkaitan teknik menjawab dpt diselesaikan dgn adanya tempat saya merujuk . terima kasih

  ReplyDelete
 119. Hi Mary...

  Saya gembira dpt membantu....

  ReplyDelete
 120. saya lucy..cikgu,bagaimana kalau buat definisi sahaja dan tak payah tulis nilai?..boleh ke? saya tanya sebab kadang2 dalam buku rujukan saya tak perlu tulis nilai semasa menjawab soalan, cuma perlu tulis definisi..saya dari sekolah smk sri aman...harap cikgu dapat membantu saya..

  ReplyDelete
 121. salam sejahtera,cikgu
  saya jay dari smk tmn u 2
  berdasarkan "comment August 20,2010 7:10 PM"
  2. Apakah nilai yang diamalkan.....(1m)
  a. nilai bertanggungjawab
  b. bertanggungjawab
  * mana yg sesuai a / b

  A BETUL MANAKALA B SALAH

  kenapa "B" salah,cikgu saya ajar saya jawapan macam "B"

  harap cikgu boleh tolong saya..ucap ribuan terima kasih kpd cikgu..

  ReplyDelete
 122. Hi Jay...

  Jawapan B sangat umum. Ia boleh merujuk kepada perbuatan yg bertanggungjawab, sikap yg bertanggungjawab, atau merujuk kpd kata nama. Berkemungkinan ianya tidak merujuk kepada nilai.

  Bila pelajar menulis NILAI bertanggungjawab, sgt jelas bahawa pelajar menjawab soalan, sedangkan cara B boleh merujuk kepada maksud lain2.

  ReplyDelete
 123. saya jay, cikgu...ucapkan terima kasih kpd cikgu..

  ReplyDelete
 124. Saya mary, dari smkl.

  Bolehkah pelajar menjawab sedemikan ?
  a. Nyatakan dua kebaikan mentaati ibu bapa(2m)
  i. menunaikan tanggungjawab sbg seorg anak
  ii. mewujudkan keluarga harmoni
  iii. menggembirakan ibu bapa

  Bolehkah pelajar memberi satu tambahan jawapan(iii).Jika sekiranya jawapan (i) kurang tepat, jawapan (iii) boleh diberi markah ? utk cover jawapan yg salah (i)


  Persoalan ke dua:
  Jika pelajar tidak menjawab dengan tepat ke atas penerangan nilai(tidak memenuhi formula KADET) ,markah utk contoh/huraian masih ada kah? ataupun penerangan salah, automatik tiada markah utk contoh/huraian? Ini utk kes esei / struktur (3m)

  tq, kerana byk membantu

  ReplyDelete
 125. Hi Mary..

  Persoalan 1:
  Memang cara itulah yang cikgu sarankan.

  Persoalan 2:
  Mulai tahun lepas formula menjawab soalan struktur 3 markah adalah seperti berikut:

  NILAI _______ . KA+DEF/KK. CONTOH/HOW/WHY.

  ReplyDelete
 126. Semua blogger yang dihormati, saya hanya akan respon kepada comment-comment yang disertakan nama penuh blogger dan nama penuh sekolah sahaja. HARAP MAKLUM.

  ReplyDelete
 127. Saya mary dari smkl. terima kasih atas penjelasan cikgu.

  Merujuk kpd soalan esei. jika Nilai betul, Penerangan ke atas nilai salah, adakah contoh/how/why masih ada markah ? (contoh/how/why adalah betul)

  ataupun penerangan nilai salah, automatik tiada markah utk contoh/how/why?(walaupun contoh/how/why adalah betul)

  tq

  ReplyDelete
 128. Hi Mary

  Cikgu agak Mary maksudkan untuk soalan esei.

  Nilai betul, penerangan nilai salah, how betul, why betul = 1 markah

  Nilai betul, penerangan nilai betul, how/contoh salah, why salah = 3 markah

  Penerangan nilai salah, automatik tiada markah utk contoh/how/why?(walaupun contoh/how/why adalah betul)= BETUL

  ReplyDelete
 129. LIM CHUN KIT
  SMK TUNKU SULONG, KEDAH

  cikgu, boleh x cikgu senaraikan semua akta dan undang-undang yg berkemungkinan keluar dalam soalan SPM nanti. Rakan-rakan saya selalu ada masalah bila jawap soalan sebegini, termasuk saya.

  ReplyDelete
 130. Hi Lim,

  Cikgu tak tahu soalan apa yg akan keluar nanti. Tahun lepas ada beberapa soalan akta keluar, tahun sebelumnya pula, tiada langsung soalan akta/dasar.

  Tiada cara lain selain Lim dan kawan-kawan hafal semua akta dan dasar seperti yg telah cikgu sediakan di dalam post cikgu - AKTA DAN DASAR

  Selamat berjaya..

  ReplyDelete
 131. selamat sejahtera cikgu
  kalau soalan .. jelaskan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pelajar sekolah diatas
  ( b'pakaian x kemas,x m'hormati guru, pertuturan yang kasar ) apa nilai yang sesuai
  dan mengapa nilai bertanggungjawab x diterima
  tq

  ReplyDelete
 132. your name n your school first dear students..

  ReplyDelete
 133. Cikgu,bolehkah saya berikan huraian sahaja instead of dua kata kunci?

  ReplyDelete
 134. teacher, i'm nic. I have read recent comments. But not tat sure. If for essay, can be 4/5 ayat rite? My teacher's method is
  1st : ka+nilai
  2nd : ganti nama +kk1+ isu
  3rd : contoh/tindakan/how
  4th : ganti nama +kk2+ isu
  5th : contoh/ tindakan/ how

  is it acceptable??
  If i wanna add an extra ayat which is the 6th to explain bout the why,
  can i???

  ReplyDelete
 135. kalau soalan tanya dua nilai dalam soalan struktur. bolehkah saya tulis 3 nilai?

  ReplyDelete
 136. STUDENTS I WILL ONLY RESPOND TO QUESTIONS WITH YOUR NAME AND YOUR SCHOOL NAME.

  THANK YOU.

  ReplyDelete
 137. Hi Nic.

  1st : ka+nilai
  2nd : ganti nama +kk1+ isu
  3rd : contoh/tindakan/how
  4th : ganti nama +kk2+ isu
  5th : contoh/ tindakan/ how

  is it acceptable??

  5th : why

  If i wanna add an extra ayat which is the 6th to explain bout the why,
  can i???

  Yes u can...it's not wrong...but it's a waste of time and energy.no extra mark for it.

  ReplyDelete
 138. teacher,
  if i stil,follow my teacher to use how instead of why for 5th ayat.
  Can i get mark for it??

  ReplyDelete
 139. Cikgu,saya dari SMK Sri Muar ingin tanya cikgu bolehkah saya tulis maksud instead of dua kata kunci? Contoh: Masyarakat perlulah mengamalkan nilai cinta akan negara.Masyarakat perlu mengamalkan perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Contohnya:~~~.Contohnya:~~~.

  ReplyDelete
 140. Nic,

  It's not wrong. But do not repeat the earlier HOW. Make sure both the HOW are different from each other. If both the HOW are the same, then the second HOW will not be given mark.

  ReplyDelete
 141. k thx teacher.. wish me good luck ya.. =)

  ReplyDelete
 142. Nic,

  You are welcome. And I wish you the best of luck in your SPM...

  ReplyDelete
 143. Kiat,

  Idea yang baik. Memang itu yang cikgu sarankan.

  Nilai. karektor+definisi. contoh/tindakan/how. why.

  ReplyDelete
 144. cikgu, saya ray dari smk kidurong.
  nak, tanya ni sebab cikgu sendiri pun tak pasti sangat.

  bab soalan struktur dan esei tu wajib guna kata kunci ke?
  bole jawab dengan pecahkan definisi tu tak?

  terima kasih

  ReplyDelete
 145. oh, dan, untuk definisi and nilai guna alam sekeliling atau alam sekitar

  terima kasih, cikgu

  ReplyDelete
 146. saya dari smjk chung hwa
  saya mendapati nilai dan definisi dalam buku teks tidak sama dengan buku rujukan.
  contoh:
  peka terhadap isu alam sekitar(buku teks)
  peka terhadap isu-isu alam sekitar(buku rujukan)
  yang mana betul?

  ReplyDelete
 147. saya nak tanya sama ada bahagian esei jika ayat kedua saya tidak menulis tindakan salah tak?

  ReplyDelete
 148. saya lock dari smk menglembu
  saya nak tanya jika ayat dua bahagian esei saya tidak tuilis tindakan selepas definisi salah tak?

  ReplyDelete
 149. cikgu, saya dari smkhk.. saya ingin tanya sekirany satu situasi yang mempunyai nilai negatif seperti watak tidak mengamalkan nilai yang sepatutnya...bolehkah dalam ayat saya yang soalan tanya huraikan nilai yg ada pada watak itu dengan menulis "watak tidak mengamalkan nilai xxx"
  seperti:Ani mengamalkan nilai tidak amanah
  Dia tidak bertanggungjawab
  Sandy tidak mengamalkan ¡ ¡ .
  bolehkah saya mengnegatifkan ayat tersebut??

  harap dapat maklum balas dgn cepat..tqqq

  ReplyDelete
 150. Ray,

  Ada sebahagian definisi nilai agak panjang. Kerana itu guru-guru sediakan kata kunci yg sebenarnya dipermudahkan/diringkaskan drp dfinisi, berujuan utk membantu pelajar menghafal dgn lebih mudah.

  Bagaimana pun cikgu dapati ada katakunci yg mengelirukan pelajar, dan ada juga pelajar dan guru yg keliru mengenai kegunaan kata kunci dan definisi.

  Menjawab soalan Ray, sebenarnya tidak wajib menggunakan kata kunci untuk menjawab soalan struktur atau pun esei. Pelajar boleh pilih untuk menjawab menggunakan kata kunci, atau pun menggunakan definisi bagi semua soalan struktur ataupun esei.

  Kalau nak pecahkan definisi pun boleh, tapi kena pastikan bahawa maksud asal tidak lari.

  ReplyDelete
 151. Ray,

  utk definisi, sila rujuk senarai yg cikgu sediakan.Ini kerana nilai dan definisi nilai yg cikgu sediakan adalah diambil terus drp huraian sukatan pelajaran.

  ReplyDelete
 152. Kang,

  Memang ada terdapat kesilapan di buku teks, untuk kepastian, sila rujuk senarai nilai yang cikgu sediakan. Ini kerana nilai dan definisi nilai yg cikgu sediakan adalah diambil terus drp huraian sukatan pelajaran.

  ReplyDelete
 153. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 154. wei yeat,

  ...bolehkah dalam ayat saya yang soalan tanya huraikan nilai yg ada pada watak itu dengan menulis "watak tidak mengamalkan nilai xxx"
  TIDAK BOLEH. JAWAPAN YG SEPATUTNYA IALAH; WATAK PATUT/PERLU/HARUS MENGAMALKAN NILAI....

  Ani mengamalkan nilai tidak amanah
  ANI PATUT/PERLU/HARUS MENGAMALKAN NILAI AMANAH.

  Dia tidak bertanggungjawab
  DIA PATUT/PERLU/HARUS MENGAMALKAN NILAI BERTANGGUNGJAWAB

  Sandy tidak mengamalkan ¡ ¡
  SANDY PATUT/PERLU/HARUS MENGAMALKAN....

  bolehkah saya mengnegatifkan ayat tersebut??
  JANGAN SEKALI-KALI NEGATIFKAN AYAT NILAI. JIKA DIBUATJUGA, MAKA KESELURUHAN JAWAPAN TIDAK AKAN DIBERI MARKAH.

  ReplyDelete
 155. cikgu, saya aron dari smkaa ktn..
  1. nilai :
  a)peka terhadap isu alam sekitar
  b)peka terhadap isu-isu alam sekitar
  yg mana betul?
  a)taat setia pada raja dan negara
  b)taat setia kepada raja dan negara
  yg mana betul?
  2. esei : N, definisi, contoh, definisi, contoh betul?

  ReplyDelete
 156. Hi teacher. i'm from Dato'bijaya setia school. i want to ask you can i answer all the akta without the "years"? thx

  ReplyDelete
 157. cikgu, saya lim dari sin min. saya hendak tanya cikgu bolehkah saya jawab soalan akta tanpa menulis tahunnya?

  ReplyDelete
 158. saya ingin tanya jika soalan ttg berikan maksud nilai ..macam mana nak jawab..
  terus beri definisi nilai atau nilai xxx bermaksud...ataupun ada cara lain..

  ReplyDelete
 159. Aron,

  1. nilai :
  a)peka terhadap isu alam sekitar
  b)peka terhadap isu-isu alam sekitar
  yg mana betul?
  JAWAPAN: PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR

  a)taat setia pada raja dan negara
  b)taat setia kepada raja dan negara
  yg mana betul?
  JAWAPAN: TAAT SETIA PADA RAJA DAN NEGARA

  2. esei : N, definisi, contoh, definisi, contoh betul?
  JAWAPAN:

  N. WATAK+DEFINISI(FIRST HALF). CONTOH. WATAK+DEFINISI(SECOND HALF). CONTOH.

  PASTIKAN CONTOH ADALAH BERBEZA.

  ReplyDelete
 160. Hi student from Dato'bijaya setia school,

  Yes you can. It will still gives you full mark for the answer

  ReplyDelete
 161. Hi Lim,

  1. Akta betul tapi tiada tahun (markah penuh)
  2. Akta betul tahun salah (tiada markah)
  3. Akta salah, tahun betul (tiada markah)

  ReplyDelete
 162. Hi Wei Yeat,

  Cara jawab soalan maksud nilai

  Berikan maksud nilai hemah tinggi
  1. Hemah tinggi: Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
  2. Hemah tinggi- Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
  3. Beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

  ReplyDelete
 163. saya rajvin dari tbs tampin(NS)
  blog cikgu amat membantu
  teruskan lah usaha murni cikgu
  terima kasih

  ReplyDelete
 164. Salam Sejahterah, Pn noraini bt amran,
  Saya pelajar politeknik.adakah cara SPM menulis esei pendidikan moral sama dengan politeknik??
  bagaimana huraikan tajuk ini 'pendidikan moral pemangkin kepada pembinaan rakyat yang berkualiti?'

  ReplyDelete
 165. STUDENTS I WILL ONLY RESPOND TO QUESTIONS WITH YOUR NAME AND YOUR SCHOOL NAME.

  THANK YOU.

  ReplyDelete
 166. SALAM SEJAHTERA,
  MAAF PUAN,
  NAMA SAYA MEI LOO,DARI PSIS..
  SAYA INGIN TAHU ADAKAH FORMAT SPM DENGAN FORMAT POLITEKNIK UNTUK PENDIDIKAN MORAL ADALAH SAMA???
  CONTOHNYA:
  BAGAIMANA NAK HURAIKAN TENTANG 'PENDIDIKAN MORAL PEMANGKIN KEPADA PEMBINAAN RAKYAT YANG BERKUALITI?'

  ReplyDelete
 167. Hi Mei Loo,
  Adakah Mei mengambil SPM/SPVM tahun ini? Jika ya, memang betul format adalah sama.

  Soalan di atas adakah untuk soalan tugasan harian, soalan struktur atau soalan esei...?

  ReplyDelete
 168. Salam..hi kak...saya seorang guru moral yang baru posting..mohon izin untuk menggunakan bahan yg akak kongsikan kt sini..Harap akak tidak keberatan..

  ReplyDelete
 169. Hi, Assalamualaikum..ok...teruskan...harap dapat membantu..

  ReplyDelete
 170. Wslm...tq banyak2 kak..masih sgt baru lg dalam bidang ni...mengajar pun masih terkial2 lagi..sy memang perlukan bantuan utk memperbaiki pengajaran sy...sekarang ni sy menghadapi mslh tak tahu apa yg patut di ajar dalam kelas sebab bila bercakap banyak ikut buku teks pelajar akan bosan..tambah lg infrastruktur sekolah yg sgt kurang menyebabkan sukar utk mempelbagaikan kaedah..harap akak boleh bagi idea...(dr saat cinta bertasbih)

  ReplyDelete
 171. CIKGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOLEH TAK SENARAIKAN ISU2 YANG PERNAH DITANYA DALAM SPM TAHUN-TAHUN LEPAS..............SAYA VISANATHAN SEVANATHAN DARI SMK BUKIT SENTOSA 1, RAWANG, SELANGOR

  ReplyDelete
 172. Hi Visanathan, ough....kuatnya panggil saya...cikgu minta maaf cikgu tak dapat tolong dalam hal ini. kertas Pendidikan Moral SPM adalah kertas tertutup.

  ReplyDelete
 173. Hehehe......Maafkan saya cikgu kerana terpanggil mcm itu..............Kalau begitu tak apa cikgu..........Terima kasih....... :)

  Visanathan Sevanathan, SMK BUKIT SENTOSA 1 , RAWANG

  ReplyDelete
 174. haha...tak mengapa..cikgu usik saja tu...

  ReplyDelete
 175. Cikgu, adakah saya perlu menjawab soalan pendidikan moral dalam ayat penuh bagi esei dan struktur? cth, "Nilai rasional. Ali boleh berfikir berdasarkan..." atau "Ali mengamalkan nilai rasional. Ali boleh berfikir berdasarkan...". Yang manakah betul bagi teknik menjawab struktur dan esei. Adakah cara pertama diterima? Terima kasih.

  Cheong Kang Jin, SMK Methodist, sibu

  ReplyDelete
 176. Cara pertama mula diterima mulai tahun 2009? Adakah ia diterima dalam spm tahun 2010? Tq. Cheong.

  ReplyDelete
 177. KISHEN- CIKGU CONTOHNYA JIKA SAYA TERSILAP EJAAN ATAU SATU PERKATAAN SAJA PADA NILAI ADAKAH SAYA AKAN MENDAPAT MARKAH ATAU TIDAK ATAU BERGANTUNG PADA CIKGUNYA YANG MENYEMAK. SAYA HARAP CIKGU DAPAT REPLY SECEPAT MUNGKIN KERANA SAYA SEDANG BERSEDIA UNTUK MENGHADAPI UJIAN FEBRUARY.......

  ReplyDelete
 178. cheong,

  As I mentioned earlier, both ways are correct and accepted. Do not worry.....

  ReplyDelete
 179. Kishen,

  kita tidak tahu bagaimana cara pemarkahan dlm SPM setiap tahun. Bagagaimanapun, untuk memastikan markah penuh, Dalam SPM, bila menulis nilai JANGAN SESEKALI UBAH ejaan, perkataan mahupun susunan asal nilai tersebut

  ReplyDelete
 180. okay. thanks very much! Cheong.

  ReplyDelete
 181. Hai Cikgu...Nama saya Sasi dari smk Taman Desa.Saya ingin bertanya bahawa adakah kata kunci diambil daripada definisi? Jika begitu, adakah perkataan kata kunci itu sedikit berbeza daripada definisi?

  ReplyDelete
 182. Hai sasi...memang kata kunci diambil drp definisi. jadi tiada beza pun. cuma kata kunci lebih pendek sahaja. kesimpulannya, pelajar boleh gunakan samada kata kunci ataupun definisi untuk menjawab soalan peperiksaan/ujian

  ReplyDelete
 183. Hai Cikgu , nama saya Meka ! Bolehkan cikgu menolong saya ? Bolehkan cikgu menulis satu esai moral bagi saya ? Soalan esainya adalah , "usaha menangani masalah rasuah:kempen kepimpinan melalui teladan slogan bersih , cekap dan amanah" << itulah soalannya ! Saya menghadapi sukaran dengan cara menulis esei ini , bolehkah cikgu membantu saya ? Tidak perlulah menulis esainya dengan penuh , short form and point form will do , I'll manage the esai myself .. please help teacher , thanks !

  ReplyDelete
 184. Meka,

  cikgu cadangkan Meka lawat alamat di bawah:

  http://galusbm1.blogspot.com/2009/01/rasuah-punca-dan-cara-mengatasi.html

  http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=236:bersih-cekap-dan-amanah&catid=88:dasar-dasar-negara

  http://tutorial2313.blogspot.com/2011/01/fw-kepimpinan-melalui-teladan.html

  ReplyDelete
 185. Cikgu, saya Cheong dari smk methodist. Cikgu, kami dibenarkan memberi satu jawapan ekstra bagi setiap soalan pendidikan moral, betulkah? Cth, berikan 2 nilai. Saya boleh tulis 3 nilai? terima kasih.

  ReplyDelete

 

Rakan Blog Pendidikan Moral

My Blog List